Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Blauwtong > Wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Blauwtong

Vorige pagina

Belgische wetgeving


 
K.B. van 07 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong (B.S. van 09/05/2008)
(Nummer NUMAC - 2008024203 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
M.B. van 9 maart 2018 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong (B.S. van 14/03/2018)
(Nummer NUMAC - 2018011232 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   


Naar boven


Europese wetgeving


 

Verordening (EG) 1266/2007 van de Commissie van 26/10/2007 tot vaststelling van  uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat betreft bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van bepaalde dieren van vatbare soorten in verband met bluetongue (P.B. van 05/06/2012).
(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20/11/2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (P.B. van 01/07/2013)
(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.03.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet