Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vergaderingen "Lokaal netwerk dierengezondheid": Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen


Vergadering van het lokaal dierengezondheidnetwerk in 2021 (de link zal worden geactiveerd op 29/10/2021 om 10:00)

 


Vergadering van het lokaal dierengezondheidsnetwerk in 2020

29/10/2020 14.00 uur - Volg de livestream hier


Presentaties van de vergaderingen van het lokaal dierengezondheidsnetwerk in 2020
 

Presentatie "Nationale en Europese gezondheidssituatie" en "Animal Health Law" (PDF)

 

Presentatie "Covid-19 & dieren" (PDF)

 

Presentatie "Wetgeving inzake bioveiligheid" (PDF)

 
DGZ: "IBR & BVD" (PDF)
 

Presentatie "Conform binnenbrengen van honden" (PDF)

 
DGZ: "Bioveiligheid" (PDF)
   
  FAQ's   
  Presentaties van de vergaderingen van het lokaal dierengezondheidsnetwerk in 2019
     
 

Presentatie van de sanitaire situatie (PDF)

     
  DGZ: IBR en BVD-programma's (PDF)
   
  Afrikaanse varkenspest (PDF)
   
  Influenzavirus type H3 (PDF)
   
  Blauwtong (PDF)
   
  Rundertuberculose (PDF)
   
  Vlaams Gewest: dierenwelzijn
   
   
  Presentaties van de vergaderingen van het lokaal dierengezondheidsnetwerk in 2018
     
  Afrikaanse varkenspest (AVP): stand van zaken (PDF)
     
  Ziekte van Newcastle (NCD): stand van zaken  (PDF)
     
  Antimicrobiële resistentie (AMR): actualiteiten  (PDF)
     
  Tuberculose: stand van zaken  (PDF)
     
  DGZ: IBR en BVD-bestrijding - Abortusprotocol (PDF)
     
   
  Presentaties van de vergaderingen van het lokaal dierengezondheidsnetwerk in 2017
     
     
 

Nieuw tuberculose bewakingsprogramma (PDF)

     
 

Strijd tegen antibioticaresistentie – Resultaten 2011-2016 (PDF)

     
 

Incident Fipronil (PDF)

     
 

Hoogpathogene vogelgriep (PDF)

     
 

Tuberculose – Stand van zaken (PDF)

     
 

Nieuw in IBR/BVD-bestrijding (PDF)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet