Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Praktische fiches - epidemische dierenziekten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Praktische fiches - epidemische dierenziekten


  Hulp bij de klinische diagnose van de belangrijkste epidemische ziekten met risico op opduiken / heropduiken.
   

Inleiding

De meeste epidemische dierenziekten werden nog nooit waargenomen door de huidige veehouders en dierenartsen in België. De kennis van deze ziekten door de actoren op het terrein is dus heel beperkt.

Het risico op insleep van een dergelijke ziekte, waarvan er enkele voor de deur van Europa staan, of zelfs reeds aanwezig zijn, is echter wel degelijk reëel. Als bewijs hiervan de recente introductie in sommige lidstaten (mond- en klauwzeer, blauwtong, hoog pathogene aviaire influenza, Afrikaanse varkenspest,...).

De globalisering van vervoer, handel en toerisme, en ook de klimaatverandering doen dit risico op insleep toenemen.

De constante verbetering van de bioveiligheid vormt de eerste stap om de insleep van deze ziekten in onze beslagen te vermijden. Op een dag kan één van die ziekten ook binnenkomen in België. 

Als ondanks de preventieve maatregelen er toch een insleep van één van deze ziekten in België zou gebeuren, zal het cruciaal zijn om ze zo vlug mogelijk te detecteren. Naar analogie wordt vaak gezegd dat een glas water volstaat om een beginnende bosbrand te blussen, maar dat na verloop van enkele minuten blusvliegtuigen moeten worden gestuurd. Er moet heel snel worden gereageerd indien we de verspreiding van een epidemie willen beperken. Een epidemie heeft immers grote gevolgen voor de betrokken sectoren en kan zelfs de globale economie van een land aantasten.

De onderstaande beknopte, praktische en geïllustreerde fiches zijn dan ook opgesteld om te herinneren aan bepaalde elementen en symptomen van de belangrijkste epidemische ziekten met risico op opduiken / heropduiken.

Dit zou het voor de praktijkdierenartsen en veehouders mogelijk moeten maken om in één oogopslag het klinische beeld en de meest relevante epidemiologische informatie te beoordelen om sneller gealarmeerd te zijn bij een eventueel opduiken in een stapel.

Alle fiches hebben betrekking op aangifteplichtige ziekten. De algemene (http://www.favv-afsca.fgov.be/meldingsplicht/) en specifieke (vogelgriep, mond- en klauwzeer, Aujeszky…) regels van de aangifteplicht bij de LCE zijn dan ook van toepassing. Het is noodzakelijk dat de LCE wordt gecontacteerd in geval van twijfel, opdat de inspecteurs-dierenartsen snel zouden kunnen optreden om monsters te nemen en die te laten onderzoeken en de aanwezigheid van de verdachte ziekteverwekker te ontkrachten of te bevestigen.

In een ziektevrij land is het volstrekt normaal en wenselijk dat af en toe verdenkingen van epidemische ziekten worden gemeld door de veehouders of de dierenartsen op het terrein. Dat is het bewijs van een efficiënt passief toezicht!

Ziekten Betrokken dier
Afrikaanse varkenspest Varkens
Aviaire influenza Pluimvee
Besmettelijke nodulaire dermatose Runderen
Besmettelijke runderpleuropneumonie Runderen
Blauwtong Verschillende
Klassieke varkenspest Varkens
Mond-en-klauwzeer Verschillende
Paardenpest Paardachtigen
Pest van kleine herkauwers Schapen en geiten
Riftvalleykoorts Verschillende
Schapen- en geitenpokken Schapen en geiten
Vesiculaire stomatitis Verschillende
Vesiculaire varkensziekte Verschillende
Ziekte van Aujeszky Verschillende
Ziekte van Newcastle Pluimvee

 

Nuttige links (Fiches dierengezondheid en/of zoonoses)

Dierengezondheid

OIE (FR - EN)

ANSES (Frankrijk)

AlimAgri (Frankrijk)

Gezondheidsdienst voor Dieren (Nederland)


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.03.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet