Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > O.S.E. >  Wetenschappelijke en technische informatie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Wetenschappelijke en technische informatie betreffende overdraagbare spongiforme encefalopathieën (O.S.E.)

Vorige pagina


Aanbevelingen aangaande de veiligheid van de werknemers en de voedselveiligheid bij het verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal

De Hoge Gezondheidsraad deed aan de betrokken werknemers aanbevelingen in verband met hygiënisch werken met gespecificeerd risicomateriaal en verwerkingsproducten daarvan ter bescherming van hun gezondheid, het milieu en de voedselveiligheid :



Naar boven



Interessante links


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.05.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet