Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Antibioticaresistentie > Convenant 2021-2024
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Antibioticaresistentie: het nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dierenReeds in 2016 met het eerste “Antibioticaconvenant” voor de periode 2016-2020 hebben de ministers en verschillende sectorale partners zeer ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van het gebruik van antibiotica bij dieren gedefinieerd.


Om deze samenwerking, die haar doeltreffendheid heeft bewezen, voort te zetten, is een “tweede Convenant” voor de periode 2021-2024 ondertekend met de verschillende actoren die, samen met de overheid, zich verbinden nieuwe reductiedoelstellingen te bereiken en tegelijk een laag gebruik te behouden voor de kritieke antibiotica:

  1. een maximaal totaal gebruik van 60 mg/PCU eind 2024, wat overeenstemt met een vermindering met 65% ten opzichte van 2011,
  2. het gebruik van colistine verminderen tot maximaal 1 mg/PCU tegen 2024,
  3. het gebruik van gemedicineerd voeder dat antibiotica bevat verminderen met 75% tegen eind 2024 (ten opzichte van 2011),
  4. komen tot minder dan 1% zware gebruikers (varkens, braadkippen, vleeskalveren).

Naast deze becijferde doelstellingen zijn er ook niet-becijferde doelstellingen opgenomen in het Convenant, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een methode om het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren te evalueren en ook bij deze diersoorten een reductiepad opstellen voor de vermindering van het antibioticagebruik, op basis van bevestigde gegevens en in overeenstemming met de reductiedoelstellingen van het Convenant.

De formele verbintenis van de twee ministers, van hun administraties en de private partners om de strijd tegen AMR voort te zetten en acties op te zetten om tot een dergelijke vermindering te komen, is geconcretiseerd door de ondertekening van dit Convenant.

De doelstellingen en geplande acties zijn opgenomen in het “Belgische One health Nationaal Actieplan tegen AMR” dat is opgesteld voor alle gebieden en alle bevoegdheden die betrokken zijn bij de strijd tegen AMR en dat momenteel wordt gevalideerd.

Convenant (PDF) 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen de Federale Overheid en alle betrokken partners in de strijd tegen de antimicrobiële resistentie.

Bijlage 1 (PFD): AMCRA 2024 plan
Bijlage 2 (PDF): verbintenissen van de betrokken partijen
Bijlage 3 (PDF): diersoortspecifieke doelstellingen en definities
Bijlage 4 (PDF): verbintenissen van de overheid

Publieke rapporten – Activiteiten en realisaties met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België.

Convenant 2016-2020Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet