Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Diervoeders > Turkije > Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt


Turkije

VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN, MET IN BEGRIP VAN MENGSELS EN PRODUCTEN (MET UITZONDERING VAN VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN) DIE DERGELIJKE EIWITTEN BEVATTEN

Certificaat
EX.PFF.TR.08.02 (PDF) - (19/05/2022)   Beschikbaar via BeCert

!! Opgelet aviaire influenza !!

Verwerkte dierlijke eiwitten die vanaf 15 mei 2022 in Turkije worden ingevoerd, moeten vergezeld gaan van het certificaat EX.PFF.TR.08.02. Vanaf deze datum zal de bevoegde autoriteit van Turkije het oude model van certificaat (EX.PFF.TR.08.01) niet langer aanvaarden

   

Instructie
IB.PFF.TR.08.02 (PDF) - (19/05/2022)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.07.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet