Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Fraude paardenvlees
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité ConsumentenLes baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Activiteitenverslag 2017

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter

Ombudsdienst voor de operatoren
Klachten over onze
dienstverlening?
Contacteer de ombudsdienst

 


Fraude paardenvlees


Sinds begin februari heeft de pers veel aandacht besteed aan het “paardenvleesschandaal” in Frankrijk. Ondertussen heeft het zich verspreid over een groot deel van Europa.
De consumenten kunnen zich terecht de vraag stellen “ wat is er nu feitelijk gebeurd?”
Niettegenstaande deze fraude het FAVV niet rechtstreeks aanbelangt, geeft het Agentschap toch antwoorden op de vragen van journalisten en consumenten.

1. Waaruit bestond de fraude?
Het zijn de Britse autoriteiten geweest die deze fraude, die zijn oorsprong vindt in Frankrijk, aan het licht hebben gebracht. Het onderzoek van de Franse autoriteiten toont aan dat een Frans bedrijf paardenvlees heeft aangekocht bij een Roemeens slachthuis via tussenkomst van 2 traders (een Nederlander, reeds vroeger veroordeeld voor de verkoop van paardenvlees in plaats van halal rundvlees en een Cyprioot). Dit bedrijf zou vervolgens dit vlees hebben verder verkocht als rundvlees aan een Franse fabrikant van lasagne, wiens bedrijf gelegen is in het Groothertogdom Luxemburg. Op de etikettering van de lasagne was niets terug te vinden over de aanwezigheid van paardenvlees.

2. Is deze fraude gevaarlijk voor de gezondheid?
Het gaat hier louter om een economische fraude. Omdat rundsvlees veel duurder is dan paardenvlees, is het vervangen van rundvlees door paardenvlees zeer winstgevend voor de fraudeur en een vorm van oneerlijke concurrentie tegenover hen die correct te werk gaan.
In sommige landen, zoals Groot-Brittannië, is het niet eten van paardenvlees een principieel en cultuur gebonden fenomeen.
Maar noch het vlees zelf noch de bereide lasagnes met dit gehakt vlees, vormen een probleem voor de gezondheid van de consumenten.

3. Gaat het om een traceerbaarheidsprobleem?
Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om terug te gaan in de keten van de fabriek tot het slachthuis en verder stroomafwaarts tot de kleinhandelszaken.
Dit toont aan dat de traceerbaarheid van de producten werd nageleefd.

4. Gaat het om een etiketteringsprobleem?
De etikettering kan altijd verbeterd of vervolledigd worden (een project in deze zin wordt trouwens behandeld op Europees niveau) maar dit zal niet verhinderen dat sommige vormen van fraude kunnen blijven bestaan.
Plichtsbewuste operatoren in de voedselketen moeten zich bevoorraden bij leveranciers die hun vertrouwen waardig zijn en het is aan de officiële controlediensten om toezicht te houden op het werk van iedereen.

5. Er wordt gesproken over residuen van geneesmiddelen in paardenvlees: vormt dat geen probleem voor de gezondheid van de consumenten ?
Bij het onderzoek naar de voormelde fraude hebben de Britse autoriteiten aangetoond dat in bepaalde Engelse slachthuizen met fenylbutazon behandelde paarden in de voedselketen waren terechtgekomen. Fenylbutazon is een ontstekingsremmend geneesmiddel waarvan de residutolerantie 0 is in paardenvlees. Deze paarden komen ongetwijfeld uit de paardensportcompetitie en hadden moeten uitgesloten zijn van de voedselketen.
Het gaat hier dus om een geval dat toevallig tijdens het lopende onderzoek ontdekt werd.
De aanwezigheid van fenylbutazon in paardenvlees geeft trouwens weinig redenen tot bezorgdheid voor de consument, zo maakten de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) op 15 april 2013 bekend.
Het gevaar zou zo goed als onbestaand zijn. Fenylbutazon wordt occasioneel voorgeschreven aan patiënten met reumatoïde artritis en veroorzaakt bij 1 op 30.000 mensen een bloedziekte. De kans dat iemand de ziekte krijgt door het eten van paardenvlees, is volgens EFSA en EMA erg klein, tussen 2 op een triljoen en 1 op 100 miljoen. Ook de kans op DNA-schade en de ontwikkeling van kanker worden zeer laag ingeschat.
EFSA en EMA benadrukken wel dat er geen veilige maximumnormen voor het product in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong opgesteld kunnen worden, waardoor besmet vlees uit de voedselketen uitgesloten moet blijven.
Meer informatie is te vinden op de website van de EFSA en van de Europese Commissie.

6. Voert België ook controles uit op fenylbutazon?
In België neemt het FAVV ongeveer dertig monsters per jaar van paardenkarkassen in het slachthuis om te laten analyseren op fenylbutazon. Sinds 2009 was er geen enkel monster positief op fenylbutazon (niet-conform).
Het FAVV, bevoegd voor het luik volksgezondheid heeft 106 monsters van paardenvlees genomen om de aanwezigheid op te sporen van een twaalftal ontstekingsremmende middelen waaronder fenylbutazon. Alle monsters waren conform.
Bovendien werden sinds januari 2013 nog 25 andere monsters genomen in het kader van de algemene monitoring (situatie op 16 april). Ook deze monsters waren conform.
Dit is vrij normaal omdat competitiepaarden, die regelmatig geneesmiddelen nodig hebben, door de eigenaar worden uitgesloten van de voedselketen. Dit staat vermeld in het paspoort dat het dier levenslang moet begeleiden. In het paspoort staat ook het nummer vermeld van de elektronische chip waarmee het paard werd geïdentificeerd.
Ook van geïmporteerd paardenvlees worden jaarlijks een honderdtal monsters genomen. En ook hier waren de resultaten allen conform.
Een niet-geïdentificeerd paard en zonder paspoort is in Belgiê uitgesloten van de slacht en kan dus ook niet in de voedselketen terecht komen.
Indien residuen van fenylbutazon worden gedetecteerd wordt het karkas onmiddellijk vernietigd.

7. Wordt de invoer uit derde landen (buiten de Europese Unie) dus gecontroleerd?
Dierlijke producten zoals vlees, mogen enkel afkomstig zijn uit derde landen die naar de EU mogen exporteren. Deze landen worden door het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Commissie gecontroleerd en alleen de landen die voldoende garanties bieden op sanitair vlak mogen hun producten naar Europa exporteren.
Wat paardenvlees betreft importeren wij van buiten Europa vooral uit Mexico, Canada, Brazilië en Argentinië (in totaal ongeveer 15.000 ton/jaar). Dit vlees komt België binnen via de haven van Antwerpen.
Talrijke partijen worden bemonsterd en geanalyseerd (100% voor de partijen afkomstig uit Mexico), inzonderheid op hormonale substanties.

8. Toont de Europese Commissie belangstelling voor het probleem?
Natuurlijk! DG SANCO heeft een aanbeveling laten goedkeuren tijdens de vergadering van 15/02/2013 zodat elke lidstaat een minimum aantal monsters moet nemen om te onderzoeken of er paarden-DNA aanwezig is in producten waarvan verondersteld is dat ze louter uit rundvlees bereid zijn. Een honderdtal monsters per maand zouden in België moeten worden genomen door de FOD Economie gedurende 3 maanden (de conformiteitslimiet ligt op 1% voor paardenvlees in rundvlees waardoor rekening wordt gehouden met mogelijke kruisbesmettingen in de bereidingsruimte).
Voor het onderzoek naar fenylbutazon, moet in elk land 1 monster/50 ton genomen worden. Deze monsters zullen in België door het FAVV worden genomen in de slachthuizen en voor geïmporteerd vlees in de grensinspectieposten .
De Europese Commissie zal deze controles cofinancieren.

9. Wat is het aandeel paardenvlees op de Belgische markt?
In 10 van de 66 slachthuizen voor grote huisdieren worden jaarlijks ongeveer 10.000 paarden geslacht.
In 2012 heeft België ongeveer 16.000 ton paardenvlees ingevoerd uit landen buiten Europa via de grensinspectiepost van de haven van Antwerpen.
België heeft van januari 2012 tot oktober 2012 18.000 ton paardenvlees uitgevoerd naar landen buiten Europa en 12.000 ton naar landen binnen Europa. Nederland en Frankrijk waren hierbij de grootste afnemers.
Er werden uit landen buiten de EU in 2012 ongeveer 1.200 levende paarden geïmporteerd, waarvan geen enkel bestemd was voor de slacht!
Ongeveer 10.000 levende paarden werden intracommunautair verhandeld.

Fraude bij de identificatie van paardenOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet