Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Contaminanten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Contaminanten

Een contaminant is een stof die niet doelbewust aan levensmiddelen werd toegevoegd, maar die daarin wel voorkomt als gevolg van de productie, de verwerking, de (onmiddellijke) verpakking, het transport of de opslag of als gevolg van contaminatie via het milieu. Er bestaan maximaal gehalten op Europees vlak voor sommige hiervan: Normen voor contaminanten

                                                                                                          

Chemische contaminanten die de voedselketen kunnen verontreinigen, kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld.

 
 

Contaminanten die gekoppeld zijn aan het verwerkingsproces van levensmiddelen

   

Acrylamide

   

Benzeen

 
   

Ethylcarbamaat

 
   
Furaan
 
   

Formaledehyde

 
   

Polycyclische aromatisch koolwaterstoffen (PAK)

 
   
3-MCPD en glycidolesters
 
   
Nitrosamine
 
   
Semicarbazine
 
   

Nuttige links

 
   
 

Milieucontaminanten

   

Dioxines en PCB:

 
  • FAQ (Versie 2 - 13/07/2018)
  • EFSA : Dioxins and PCBs
   
Zware metalen
 
 

Perfluoralkylverbindingen

 
 
 
  • Richtsnoeren voor het opzetten van een monitoring in het kader van autocontrole door operatoren in de primaire dierlijke productie in PFAS-risicozones (versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie)
 
 
 
   
Gechloreerde paraffine
 
  • EFSA: Public consultation: chlorinated paraffins in food and feed
   

Gebromerde vlamvertragers

 
   

Perchloraat

 
   

Nuttige links

 
   
  Landbouw contaminanten
   
Mycotoxinen
 
   
Nitraat
 
   
Alkaloïden
 
   
Waterstofcyanide
 
   

Erucazuur

 
   
 

Andere contaminanten

   
Fipronil in eieren
   

Plastifier

 
  • Bisfenol A
   
Ftalaten
 
   
Mineral Olie
 
 


Nuttige links
 
   
 

Nuttige links

 
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.09.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet