Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Mededelingen > Aanstelling van een ombudsvrouw
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Mededeling
 


Aanstelling van een ombudsvrouw (27/02/2014)

Mevrouw Anne-Laure Desmit werd aangesteld tot ombudsvrouw van het Voedselagentschap in opvolging van Pierre Cassart.

Anne-Laure DesmitDe functie van ombudsman werd in 2005 gecreëerd binnen het Voedselagentschap uit de bezorgdheid een luisterend oor te kunnen bieden aan de gecontroleerde bedrijven.

Dr. Pierre Cassart heeft deze functie sinds 2011 succesvol opgenomen waarbij hij blijk gaf van een grote beschikbaarheid en onpartijdigheid bij het behandelen van de ongeveer150 klachten die jaarlijks ontvangen werden. Deze klachten handelden meestal over betwistingen van facturen, over dwingende maatregelen en zeer uitzonderlijk over de houding van de controleurs.

Door het vertrek van Pierre Cassart werd Mevrouw Anne-Laure Desmit aangesteld als ombudsvrouw van het Voedselagentschap. Mevrouw Desmit werkt sinds 2008 als juriste bij het Voedselagentschap. Zij heeft ervaring opgedaan in het formuleren van adviezen en de behandeling van geschillen.

U kan ze bereiken op volgend adres :

FAVV - Ombudsdienst
AC-Kruidtuin – Food Safety Center, 8ste verdieping
Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL

ombudsdienst@favv.be

Tel : 0800/13.455

Voor meer informatie : www.favv.be > professionelen > Klachten over onze dienstverlening

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet