Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Omzendbrief: controle van de identificatie van de paarden...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Omzendbrief: controle van de identificatie van de paarden door de slachthuizen (14/04/2014)

Het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank trad in werking op 21 oktober 2013. Dit besluit bracht belangrijke wijzigingen aan in de bestaande  wetgeving.

De omzendbrieven met betrekking tot de controle van de identificatie van de paarden door de slachthuizen zijn dienovereenkomstig aangepast. Er is ook een omzendbrief opgesteld met de bepalingen die specifiek van belang zijn voor de paardenhandelaars.

De belangrijkste wijzigingen zijn :

Voor paarden afkomstig uit andere lidstaten

U heeft geen 90 dagen meer maar slechts 30 om de paarden in regel te brengen met de Belgische wetgeving.  Wanneer het paard echter binnen deze termijn van 30 dagen van houder verandert moeten de regels toegepast worden voor deze wijziging.

Volgende paarden moeten niet in overeenstemming worden gebracht met de Belgische voorwaarden

  • de paarden die bestemd zijn om geslacht te worden binnen de 10 dagen na aankomst in België.
  • de hengsten die enkel voor het dekseizoen op het Belgische grondgebied verblijven
  • de paarden die om medische redenen in een Belgische dierenkliniek verblijven

Nieuw hierbij :

  • de paarden die deelnemen aan een wedstrijd, competitie, een tentoonstelling of een training voor een maximale duur van negentig dagen
  • de paarden gebruikt voor sleepwerk op het Belgisch grondgebied voor een duur van minder dan negentig dagen


Voor alle paarden


Informatie moet worden geregistreerd of gewijzigd in de databank binnen de 8 werkdagen.

Naast de reeds bestaande verplichtingen voorziet de nieuwe regelgeving ook in registratie van  :

  • de wijziging van bedrijf van de paardachtige, indien deze wijziging langer duurt dan 90 dagen
  • het einde van het houderschap van een paardachtige : de overdrager moet het einde van het houderschap aan BCP melden, de nieuwe houder moet zijn gegevens melden.

De handelaar dient de verandering van houder niet te melden wanneer het paard minder dan 30 dagen in zijn bezit is, behalve wanneer het paard geslacht wordt of sterft binnen de 30 dagen.


Uitwerking van een online procedure

De identificatieaanvragen en wijzigingen van informatie van de centrale databank kunnen naar keuze worden uitgevoerd via de “papieren” procedure of via een “online” procedure.

Deze online procedure is echter nog niet beschikbaar. De meldingen van wijziging van houder, wijziging van bedrijf, wijziging van statuut en andere moeten worden uitgevoerd door het invullen van het geschikte mutatieformulier en het terugsturen ervan naar de Belgische Confederatie van het Paard, via brief, fax of e-mail.


De effectieve controles op de naleving van die nieuwe bepalingen zullen van toepassing zijn vanaf 2 mei 2014.

De omzendbrieven zijn beschikbaar op : http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/paarden.asp

Voor meer informatie over het nieuwe koninklijk besluit en de procedure kan u de website raadplegen van de Belgische Confederatie van het Paard (http://www.cbc-bcp.be/nl) of van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/identificationregistration/horses/...).


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet