Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Nieuwsbrief voor dierenartsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Nieuwsbrief voor dierenartsen


Om de dierenartsen zo goed mogelijk op de hoogte te houden heeft het FAVV zich voorgenomen om op regelmatige tijdstippen een Nieuwsbrief voor dierenartsen uit te brengen. Het eerste nummer werd boven de doopvont gehouden in januari 2011.


Onderwerp                                                                                                          Datum       Nr.            
Het FAVV en zijn partner DGZ ontmoeten praktijkdierenartsen. 03/08/2022 Nr.380
Daling in verkoop en gebruik van antiobiotica in de diergeneeskunde in België in 2021. 29/06/2022 Nr.379
Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw. 22/06/2022 Nr.378
Het FAVV past de verhoogde waakzaamheid voor AVP aan. 20/06/2022 Nr.377
Nieuwe regels voor de identificatie en de registratie van runderen. 16/06/2022 Nr.376
Vanaf 13 juni 2022: nieuwe individuele identificatiedocumenten bij de certificatie van runderen. 09/06/2022 Nr.375
Nieuw koninklijk besluit tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden. 09/06/2022 Nr.374
Nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren. 09/06/2022 Nr.373
Nieuw koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van dieren. 09/06/2022 Nr.372
VOGELGRIEP: BELGIË HERWINT ZIJN ZIEKTEVRIJE STATUS OP INTERNATIONAAL NIVEAU 03/06/2022 Nr.371
Aanbeveling rabiëstitratie voor gezelschapsdieren uit Oekraïne 24/05/2022 Nr.370
Update van het formulier voor de kennisgeving aan de lokale controle-eenheden van de regularisatie van de gezelschapsdieren van Oekraïense vluchtelingen 17/05/2022 Nr.368
VEEHOUDERS & DIERENARTSEN - GRENSBEWEIDING 2022.
06/05/2022 Nr.366
L’AFSCA engage des vétérinaires ! (rappel) 05/05/2022 Nr.365 FR
L’AFSCA engage des vétérinaires ! 26/04/2022 Nr.364 FR
Herinnering: HET FAVV WERFT AAN!
Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Graag ontvangen wij uw kandidatuur met zeer veel interesse!
18/04/2022 Nr.363
Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Meulebeke. 30/03/2022 Nr.362
NIET-COMMERCIËLE VERPLAATSING VAN PAARDACHTIGEN ZONDER GEZONDHEIDSCERTIFICAAT TUSSEN BELGIË, FRANKRIJK, NEDERLAND EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG – WIJZIGING VAN HET MEMORANDUM MET FRANKRIJK VANAF 28 MAART 2022. 23/03/2022 Nr.361
Financiële tegemoetkoming door het FAVV voor de in het kader van de regularisatie noodzakelijke vaccinatie hondsdolheid van huisdieren van Oekraïense vluchtelinge 18/03/2022 Nr.360
HET FAVV WERFT AAN!
Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Graag ontvangen wij uw kandidatuur met zeer veel interesse!
18/03/2022 Nr.359
Gezelschapsdieren die met Oekraïense vluchtelingen België binnenkomen: het FAVV hanteert een soepele aanpak – belang van vaccinatie tegen hondsdolheid ! 14/03/2022 Nr.358
NIET-COMMERCIEEL VERKEER VAN PAARDACHTIGEN ZONDER GEZONDHEIDSCERTIFICAAT TUSSEN BELGIË, FRANKRIJK, NEDERLAND EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG – NIEUWE DATUM VOOR DE WIJZIGING VAN DE REGELING MET FRANKRIJK: 28 maart 2022. 28/02/2022 Nr.357
Nieuwe Europese verordening 2019/6 diergeneesmiddelen.
De controles van het FAVV blijven ongewijzigd tot aan de aanpassing van de Belgische wetgeving.
24/02/2022 Nr.356
WEBINAIRES: « LES ANTIBIOTIQUES : UNE AFFAIRE DE TOUS (LES BOVINS) ». 10/02/2022 Nr.355 FR
INFORMATIEVE NOTA OVER DE VERANDERINGEN IN 2022 OP HET VLAK VAN DE IDENTIFICATIE EN HET HOUDEN VAN PAARDACHTIGEN. 04/02/2022 Nr.354
Niet-commercieel verkeer van paardachtigen zonder gezondheidscertificaat tussen België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg – Nieuwe datum voor de wijziging van de regeling met Frankrijk. 27/01/2022 Nr.353
Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus bij een vogelhandelaar in Bocholt. 07/01/2022 Nr.352
FAVV maakt de oprichting van erkende quarantainecentra voor dieren vanaf 2022 mogelijk 05/01/2022 Nr.351
Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op commercieel bedrijf in Veurne. 28/12/2021 Nr.350
Niet-commercieel verkeer van paardachtigen zonder gezondheidscertificaat tussen België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg - Wijziging van de regeling met Frankrijk. 24/12/2021 Nr.349
Blauwtong: wijziging van de voorwaarden voor handelsverkeer naar Nederland. 21/12/2021 Nr.348
Vogelgriep H5: Eerste twee uitbraken van hoog pathogeen vogelgriepvirus op commerciële bedrijven in België bevestigd. 08/12/2021 Nr.347
Organisatie van de handel in runderen met betrekking tot IBR in december 2021 en vanaf 2022 - aanvulling voor slachtrunderen 07/12/2021 Nr.346
Organisatie van de handel in runderen met betrekking tot IBR in december 2021 en vanaf 2022. 30/11/2021 Nr.345
Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica: Inspanningen en resultaten van de dierlijke sector binnen het “One health” perspectief. 18/11/2021 Nr.344
Vogelgriepvirus (H5) vastgesteld bij een wilde vogel in België:
strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee.
05/11/2021 Nr.343
Nieuwe voorwaarden betreffende "IBR” voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen van België naar Frankrijk. 05/11/2021 Nr.342
GEVAL VAN OVERMACHT: WIJZIGING WAT BETREFT DE MONSTERNEMINGEN EN ANALYSES VAN CRD (MYCOPLASMA GALLISEPTICUM) BIJ PLUIMVEE
06/10/2021 Nr.341
Dinsdag 28 september 2021 – Werelddag tegen Hondsdolheid: Recent geval van hondsdolheid in Duitsland onderstreept nogmaals het gevaar van de illegale import van honden en katten. 28/09/2021 Nr.340
HET FAVV ONTMOET DE PRAKTIJKDIERENARTSEN 22/09/2021 Nr.339
Een herinnering omtrent de uitvoering van de bioveiligheidsrisico-enquête op varkensbedrijven 17/09/2021 Nr.338b
Het FAVV werft aan! 31/08/2021 Nr.338
Informatieve nota over de registratie van plaatsen waar paardachtigen worden gehouden. 21/06/2021 Nr.337
Vaststelling van een nieuwe haard van rundertuberculose in Oost-Vlaanderen. 17/06/2021 Nr.336
Uitnodiging - Webinar - Antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België. 2020, einde van een fase, balans, op naar 2024! 15/06/2021 Nr.335
Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Le Roeulx. Tijdelijke zones met bijkomende maatregelen worden ingesteld rond de haard om de verspreiding van het virus in te dijken. 10/06/2021 Nr.334
Eerste uitvoering van de risico-enquête betreffende bioveiligheid op varkensbedrijven 31/05/2021 Nr.333
Blauwtong: Stopzetten van « verhoogde waakzaamheid » en de nieuwe voorwaarden voor het intracommunautair handelsverkeer. 19/05/2021 Nr.332
Versoepeling van algemene preventieve maatregelen ter bestrijding van hoogpathogene vogelgriep vanaf 12 mei 2021. 11/05/2021 Nr.331
SAVE THE DATE.
ANTIBIOTICUMRESISTENTIE EN -GEBRUIK BIJ DIEREN IN BELGIË:2020, EINDE VAN EEN FASE, BALANS, OP NAAR 2024!
30/04/2021 Nr.330
Covid-19 en gezelschapsdieren. Gezelschapsdieren spelen momenteel geen belangrijke rol bij de overdracht van SARS-CoV-2 bij de mens. Stand van zaken. 27/04/2021 Nr.329
De nieuwe Europese dierengezondheidswet treedt in voege vanaf 21 april 2021 - Geen praktische veranderingen op dit moment. 14/04/2021 Nr.328
Uitnodiging - Webinar - Naar een pluimveehouderij met een lager antibioticumgebruik. 09/04/2021 Nr.327
Vogelgriepvirus H5: Gunstige evolutie van de sanitaire toestand maakt het mogelijk om de maatregelen gefaseerd te versoepelen: ophokplicht bij particulieren opgeheven vanaf 6 april. 03/04/2021 Nr.326
Het FAVV werft aan! 26/03/2021 Nr.325
REGISTRATIE DOOR DE DIERENARTS VAN DE TOEDIENING OF VERSCHAFFING VAN SALMONELLAVACCINS BIJ PLUIMVEE IN SANITEL
26/02/2021 Nr.324
Ondertekening van het “Antibiotica-convenant” 2021-2024 tussen de federale ministers van Landbouw en Volksgezondheid en de verschillende betrokken partijen in de strijd tegen antibioticaresistentie in de dierlijke sector - Ambitieuze doelstellingen gedefinieerd voor vier nieuwe jaren. 25/02/2021 Nr.323
Inwerkingtreding van het KB betreffende de bestrijding van rundertuberculose. 02/02/2021 Nr.322
Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Deerlijk. 29/01/2021 Nr.321
Afrikaanse varkenspest (AVP): Varkensbedrijven in het voormalig besmette gebied in de Gaume krijgen groen licht om te herbevolken! 20/01/2021 Nr.320
Vogelgriepvirus H5: stand van zaken van de situatie in België. 07/01/2021 Nr.319
Vaststelling van een eerste rundertuberculose haard sinds 2 jaar. 23/12/2020 Nr.318
Vogelgriepvirus H5: vogelgriepvirus dat werd vastgesteld in Diksmuide blijkt een laag pathogene variant. De tijdelijke bufferzone wordt aangepast naar 1 km. 22/12/2020 Nr.317
Afrikaanse varkenspest (AVP): België herwint zijn vrije status op internationaal niveau! 21/12/2020 Nr.316
Vogelgriepvirus H5: uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Diksmuide 17/12/2020 Nr.315
DE BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN KRITISCHE ANTIBIOTICA BIJ VOEDSELPRODUCERENDE DIEREN WEER VAN KRACHT ! 09/12/2020 Nr.314
Vogelgriepvirus H5: besmetting bij een hobbyhouder in Dinant (provincie Namen). Tijdelijke bufferzone wordt ingesteld. 09/12/2020 Nr.313
Webinar - Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik. 02/12/2020 Nr.312
Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Menen. 26/11/2020 Nr.311
WEBINAR “NIEUWE AANPAK RUNDERTUBERCULOSE”. 25/11/2020 Nr.310
Afrikaanse varkenspest (AVP): België herwint zijn vrije status op Europees niveau. 20/11/2020 Nr.309
Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels. 14/11/2020 Nr.308
Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee. 30/10/2020 Nr.307
Aanvraag voor de status “vrij van Afrikaanse varkenspest” voor België. 28/10/2020 Nr.306
Vogelgriep (H5) - Het FAVV waarschuwt pluimveehouders voor de mogelijke terugkeer van vogelgriep. 21/10/2020 Nr.305
Uitnodiging - webinar. HANDVATTEN VOOR EEN VARKENSHOUDERIJ MET EEN LAGER ANTIBIOTICAGEBRUIK. 15/10/2020 Nr.304
Het FAVV werft aan! 13/10/2020 Nr.303
Het FAVV heeft een actief toezicht ingesteld naar het Coronavirus (SARS-CoV-2) bij nertsen: de Belgische bedrijven zijn vrij van deze ziekte. 09/10/2020 Nr.302
Wegens de gezondheidssituatie i.v.m. covid zullen
De vergaderingen van het "lokale dierengezondheidsnetwerk" dit jaar virtueel plaatvinden.
02/10/2020 Nr.301
28 september 2020 - Werelddag tegen Hondsdolheid 2020. 28/09/2020 Nr.300
Eerste geval van afrikaanse varkenspest bij een dood gevonden everzwijn in duitsland! 11/09/2020 Nr.299
EPIDEMIOLOGISCH TOEZICHT OP HET SARS-COV-2-VIRUS : ALGEMEEN VOOR ALLE DIERSOORTEN – VERSTERKT TOEZICHT IN NERTSENHOUDERIJEN. 27/08/2020 Nr.298
Blauwtong (BTV8): toename van klinische gevallen in Frankrijk 26/08/2020 Nr.297
Aanscherping van de maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten - bioveiligheid. 03/08/2020 Nr.296
NIEUW IN DE LIJST VAN AANGIFTEPLICHTIGE DIERZIEKTEN: BESMETTING MET SARS-COV-2.
07/07/2020 Nr.295
VERGADERINGEN VAN HET “LOKAAL DIERENGEZONDHEIDSNETWERK” – HERFST 2020 29/06/2020 Nr.294
Strijd tegen antibioticumresistentie in de diergeneeskunde in België. 22/06/2020 Nr.293
Antibioticaresistentie en -gebruik bij dieren: Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020? 16/06/2020 Nr.292
Afrikaanse varkenspest: Bijkomend toezicht ter ondersteuning van een eventuele toekomstige heropening van de export van varkensvlees naar derde landen. 12/05/2020 Nr.291
Coronacrisis: Prioriteitentabel: verlenging in mei. 29/04/2020 Nr.290
Herinnering aan de verhoogde waakzaamheid in kader van afrikaanse varkenspest (AVP) bij de varkenshouders en bedrijfsdierenartsen. 28/04/2020 Nr.289
Covid-19 bij dieren en het mogelijke risico voor de mens : oprichting door de Belgische veterinaire diensten van de “risk assessment group-covid animals”. 15/04/2020 Nr.288
Covid-19 en activiteiten van de dierenartsen - Geactualiseerde informatie. 02/04/2020 Nr.287
Maatregelen H3 virus bij pluimvee: versoepelingen 31/03/2020 Nr.286
Covid-19 bij een kat in België. 27/03/2020 Nr.285
BEDRIJFSDIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS. 24/03/2020 Nr.284
DIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS – Activiteiten en officiële opdrachten. 20/03/2020 Nr.283
COVID-19 – maatregelen in belgië en activiteiten van de erkende dierenartsen 18/03/2020 Nr.282
AVP: algemene stand van zaken en perspectieven. 10/03/2020 Nr.281
Uitnodiging: Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de varkenshouderij? 04/03/2020 Nr.280
Het FAVV werft aan! 18/02/2020 Nr.279
Uitnodiging roadshow: Hoe kan u minder antibiotica gebruiken in de rundveehouderij?
07/01/2020 Nr.278
Lokaal netwerk dierengezondheid – presentaties nu beschikbaar online 03/12/2019 Nr.277
Stand van zaken betreffende de toekomstige wetgeving en het toekomstige plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose 17/10/2019 Nr.276
Mededeling van de FOD Volksgezondheid en het FAVV over de gezondheidsvoorschriften voor jonge honden die bestemd zijn om België te verlaten 09/10/2019 Nr.275
Circulatie van het blauwtongvirus serotype 8 27/09/2019 Nr.274
Kritisch belangrijke antibiotica in diergeneeskunde:
dezelfde voorzichtigheid bij gebruik ondanks tijdelijke vernietiging wetgeving
02/10/2019 Nr.273
28 september 2019 - Werelddag tegen Hondsdolheid 2019. Sensibiliseren om te elimineren. 27/09/2019 Nr.272
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen. 26/09/2019 Nr.271
Vervoer van katten en honden van en naar het Verenigd Koninkrijk in geval van Brexit 11/09/2019 Nr.270
Vergaderingen van het “lokaal dierengezondheidsnetwerk” – herfst 2019 06/09/2019 Nr.269
Blauwtong - Intracommunautair handelsverkeer van herkauwers vanuit België - Insectenvrij maken van de transportmiddelen : welke producten moeten worden gebruikt en in welke gevallen? 05/09/2019 Nr.268
Het FAVV werft aan! 28/08/2019 Nr.267
Blauwtong: na Nederland en Spanje is er ook een bilateraal akkoord gesloten tussen België en Italie voor de handel in runderen, schapen en geiten 02/07/2019 Nr.266
Nieuwe wetgeving houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het laag pathogene Influenza A virus type H3 tegen te gaan 13/06/2019 Nr.265
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens. 07/06/2019 Nr.264
Blauwtong: Na Nederland is er ook een bilateraal akkoord gesloten tussen België en Spanje voor de handel in Runderen, Schapen en Geiten. 06/06/2019 Nr.263
Blauwtong: Bilateraal akkoord België – Nederland voor de handel in kalveren jonger dan 90 dagen 23/05/2019 Nr.262
Nieuwe wetgeving houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaan 21/05/2019 Nr.261
Een jaar verder in de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren: UPDATE OVER DE GEBRUIKS- EN RESISTENTIERESULTATEN IN EEN BREED PERSPECTIEF 08/05/2019 Nr.260
Blauwtong (BTV) in België : Stand van zaken betreffende de vaccinatie 12/04/2019 Nr.259
Save the date !
Een jaar verder in de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren
29/03/2019 Nr.258
Uitbraken met blauwtong (BT) ontdekt in de provincie Luxemburg, heel België wordt één beperkingsgebied vanaf morgen 28 maart 27/03/2019 Nr.257
Uitnodiging Symposium voor Dierziekten Sciensano - focus op AVP 22/03/2019 Nr.256
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens. 13/02/2019 Nr.255
Blauwtong vaccinatie 2019 12/02/2019 Nr.254
Het FAVV werft BMO-dierenartsen aan 30/01/2019 Nr.253
AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP):
Bevestiging van twee positieve gevallen in everzwijnen in de Versterkte Observatiezone.
De resultaten van de intensieve zoektocht naar dode everzwijnen in de Versterkte Observatiezone.
Aanpassing van de Europese en Waalse zonering.
22/01/2019 Nr.252
Nieuwe I&R regelgeving voor pluimvee en konijnen. 10/01/2019 Nr.251
Ziekte van Newcastle: versoepelingen van maatregelen voor hobbyhouders. 04/12/2018 Nr.250
Rundertuberculose: stand van zaken van de toekomstige wetgeving. 04/12/2018 Nr.249
AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP): Nieuw uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van gestemd op 23 november 2018: aanpassing van de zonering door de Europese Commissie. 23/11/2018 Nr.248
LOKAAL NETWERK DIERENGEZONDHEID - PRESENTATIES BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE 20/11/2018 Nr.247
AFRIKAANSE VARKENSPEST: advies van het Wetenschappelijk Comité 14/11/2018 Nr.246
Het FAVV zoekt 4 dierenartsen-inspecteurs voor haar Locale controle-eenheden in Wallonïe. 06/11/2018 Nr.245 FR
Gedetailleerd programma van de vergaderingen van het “lokaal dierengezondheidsnetwerk” – herfst 2018 04/10/2018 Nr.244
Overlijden van Gérard Lamsens 02/10/2018 Nr.243
Stand van zaken betreffende Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg. 27/09/2018 Nr.242
Bevestiging van twee gevallen van het virus van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de gemeente Étalle (provincie Luxemburg). 13/09/2018 Nr.241
UITNODIGING - PROGRAMMA VAN DE VERGADERINGEN VAN HET “LOKAAL DIERENGEZONDHEIDSNETWERK” – HERFST 2018 06/09/2018 Nr.240
Ziekte van Newcastle: laatste beperkingszone rond een haard in Lessines (Henegouwen) opgeheven.
Algemene maatregelen voor pluimveehouders blijven van kracht voor heel België.
05/09/2018 Nr.239
Newcastle Disease (NCD): versoepeling voor pluimveehobbykwekers om opnieuw te mogen deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen 30/08/2018 Nr.238
Stand van zaken in verband met de ziekte van Newcastle. 14/08/2018 Nr.237
Stand van zaken in verband met de ziekte van Newcastle. 02/08/2018 Nr.236
Ziekte van Newcastle (ND): verlenging van de algemene maatregelen – De verkoop van pluimvee door professionele pluimveehandelaars aan hobbyhouders kan echter onder strikte voorwaarden worden hervat. 30/07/2018 Nr.235
Stand van zaken in verband met de ziekte van Newcastle. 27/07/2018 Nr.234
Beurs van Libramont. 26/07/2018 Nr.233
NCD – het FAVV past zich aan en rationaliseert zijn communicatie over de ziekte van Newcastle. 19/07/2018 Nr.232
Nieuw geval van de ziekte van Newcastle op een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen).
Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen.
Opheffen van de maatregelen in het beperkingsgebied afgebakend op 22 juni in Villers-la-Ville (Waals-Brabant).
17/07/2018 Nr.231
Nieuwe besmettingen van de ziekte van Newcastle bij hobbyhouders in gemeenten Ninove en Eeklo (Oost-Vlaanderen).
Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen.
16/07/2018 Nr.230
Nieuwe geval van de ziekte van Newcastle bij een hobbyhouder in Beersel. Afbakening van een nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen. Opheffen van de maatregelen in de 2 beperkingsgebieden afgebakend op 15 juni in Soignies en Verviers 13/07/2018 Nr.229
Nieuwe regelgeving identificatie en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen 12/07/2018 Nr.228
Nieuw geval van de ziekte van Newcastle in Zulte (Oost-Vlaanderen). Afbakening van nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen. 09/07/2018 Nr.227
Nieuwe geval van de ziekte van Newcastle in Morlanwelz (Henegouwen). Afbakening van een nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen 06/07/2018 Nr.226
Geval van de ziekte van Newcastle bij een pluimveehandel in de gemeente Haaltert (Oost-Vlaanderen). Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen 04/07/2018 Nr.225
Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee in België als gevolg van 10 bevestigde gevallen van de ziekte van Newcastle bij dit soort houders tijdens de voorbije 2 maanden. 29/06/2018 Nr.224
2 nieuwe besmettingen van de ziekte van Newcastle bij sierpluimvee in de gemeenten Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen) en Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) Het FAVV vraagt waakzaam te zijn en de beschermingsmaatregelen strikt te respecteren. 28/06/2018 Nr.223
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in belgië. Twee van de drie reductiedoelstellingen over het antibioticagebruik bij dieren ruimschoots behaald. 27/06/2018 Nr.222
Het FAVV werft aan! 01/06/2018 Nr.221
Afrikaanse varkenspest: aanbevelingen voor de jagers die op jachttoerisme gaan in Oost-Europa. 09/05/2018 Nr.220
Bevestiging van de ziekte van Newcastle bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (Luik). 30/04/2018 Nr.219
Werelddag van de Dierenartsen. 28/04/2018 Nr.218
Vaccinatie tegen blauwtong serotype 4. 27/04/2018 Nr.217
Belang om de kwaliteit te behouden van de taken toevertrouwd aan de dierenartsen in het kader van hun erkenning. 13/04/2018 Nr.216
BLIJVENDE WAAKZAAMHEID NOODZAKELIJK VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN EERSTE HAARD IN 2018.
10/04/2018 Nr.215
Reiniging en ontsmetting van stallen:
Vergewis u ervan dat de gebruikte producten toegelaten zijn in België!
19/03/2018 Nr.214
VACCINATIE TEGEN BLAUWTONG – DE WIJZIGINGEN 14/03/2018 Nr.213
Bijengezondheid: het FAVV communiceert de resultaten van het HEALTHYBEE-project 2016-2017. 02/03/2018 Nr.212
Rundertuberculose : Sterke inkorting van de duur van de blokkering van verdachte bedrijven dankzij de legalisering van de PCR-test. 06/02/2018 Nr.211
BLAUWTONG – SEROTYPES 4 EN 8: GANS FRANKRIJK WORDT BEPERKINGSGEBIED. 03/01/2018 Nr.210
Info flash - Sanitaire toestand: HP aviaire influenza H5N6 in Nederland en blauwtong in Frankrijk. 20/12/2017 Nr.209
Sanitaire toestand rundertuberculose en blauwtong in België. 08/12/2017 Nr.208
Blauwtong: Herinnering aan de voornaamste risico's en stand van zaken in België en in onze buurlanden. 17/11/2017 Nr.207
13-19 november 2017 - Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica. 13/11/2017 Nr.206
Vergaderingen van het ‘‘Lokaal dierengezondheidsnetwerk’’: beschikbare presentaties. 27/10/2017 Nr.205
Het FAVV zet de bewaking van de bijengezondheid verder. 20/10/2017 Link
Q-koorts: een niet te verwaarlozen beroepsziekte. 19/10/2017 Nr.204
Vaccinatie tegen blauwtong na het in voege treden van de mogelijkheid om de vaccinatie te delegeren aan de veehouders : dierenartsen zullen worden vergoed voor hun administratieve taken. 17/10/2017 Nr.203
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen. 17/10/2017 Nr.202
Hondsdolheid: een dodelijk virus voor mens en dier. Een dramatisch geval in Frankrijk herinnert aan de nood tot waakzaamheid. 13/10/2017 Nr.201
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen. 10/10/2017 Nr.200
Blijvende waakzaamheid noodzakelijk voor rundertuberculose: vaststelling van een tweede haard in 2017. 04/10/2017 Nr.199
Het FAVV werft aan! 05/10/2017 Nr.198
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen. 03/10/2017 Nr.197
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen: Programma van de vergaderingen van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk". 07/09/2017 Nr.196
Vogelgriep: opheffing laatste zone in brunehaut en rumes. Bioveiligheidsmaatregelen essentieel om nieuwe besmettingen te voorkomen. 28/07/2017 Nr.195
Ontmoeting met dierenartsen en veehouders op de beurs van Libramont! 24/07/2017 Nr.194
Vogelgriep: tijdelijke bufferzone opgeheven in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst). 24/07/2017 Nr.193
Opgelet bij het behandelen van dieren via injectie! 20/07/2017 Nr.192
Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf.
Vademecum voor de veehouder: modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer.
17/07/2017 Nr.191
Vogelgriep: opheffing van de zones in Oostkamp, Menen en Fleurus
14/07/2017 Nr.190
Vogelgriep: TIJDELIJKE BUFFERZONES OPGEHEVEN IN COUVIN, TRAZEGNIES EN HERTAIN 10/07/2017 Nr.189
Vogelgriep: nieuwe besmetting bij een hobbyhouder in Bassenge
Maatregelen in Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst
05/07/2017 Nr.188
Vogelgriep : stand van zaken.
Maatregelen in Brunehaut en Rumes na een besmetting in Frankrijk
Planning van de opheffing van bepaalde zones in België.
04/07/2017 Nr.187
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie. 30/06/2017 Nr.186
Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen. 30/06/2017 Nr.185
Vogelgriep: stand van zaken:
Bijkomende besmetting in Wangenies (Fleurus).
27/06/2017 Nr.184
Vogelgriep: stand van zaken:
2 bijkomende besmettingen in Courcelles en Doornik.
Tijdelijke bufferzone opgeheven in Wellin.
23/06/2017 Nr.183
Vogelgriep: bijkomende besmetting in Couvin – Maatregelen 20/06/2017 Nr.182
Procedure bij verdenking van vogelgriep bij particuliere houders 16/06/2017 Nr.181
Vogelgriep: bijkomende besmettingen in Menen en Ath – Maatregelen 16/06/2017 Nr.180
Vogelgriep: bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders – aanscherpen van de maatregelen 15/06/2017 Nr.179
Vogelgriep: 2 nieuwe besmettingen bij hobbyvogels – verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee 13/06/2017 Nr.178
Vogelgriep bij hobbykippen in de provincie Luxemburg 01/06/2017 Nr.177
Akkoord over principes toekomstig plan ter bestrijding en bewaking van rundertuberculose. 29/05/2017 Nr.176
Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. 15/05/2017 Nr.175
Het risico op het opnieuw verschijnen van hondsdolheid in België is een voortdurende bezorgdheid van het FAVV. 11/05/2017 Nr.174
Vogelgriep: opheffen van de ophokregeling voor pluimvee van professionele houders 19/04/2017 Nr.173
Vogelgriep: verlengen van de ophokregeling voor pluimvee van professionele houders 07/04/2017 Nr.172
Vogelgriep: opheffen van de afschermplicht bij hobbyhouders 17/03/2017 Nr.171
Vogelgriep: verlenging en verdere versoepeling van de preventieve maatregelen. 10/03/2017 Nr.170
Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen. 28/02/2017 Nr.169
Vogelgriep bevestigd bij een wilde zwaan. 21/02/2017 Nr.168
Frankrijk heeft een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in het “Département du Nord”. 17/02/2017 Nr.167
Vogelgriep in België – Aanvullende informatie. 02/02/2017 Nr.166
Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België. 01/02/2017 Nr.165
Aanwezigheid van de « ziekte van Aujeszky » en van « Brucella suis » bij everzwijnen - aanbevelingen en verplichtingen inzake bioveiligheid en verwerking van slachtafval van wild. 23/01/2017 Nr.164
Vaccinantie tegen blauwtong in 2017. 18/01/2017 Nr.163
Identificatie van paardachtigen – herinnering inzake enkele regels voor het opstellen van het identificatieattest. 03/01/2017 Nr.162
Vogelgriep in Europa - Stand van zaken. 23/12/2016 Nr.161
Nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf – Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie 23/12/2016 Nr.160
Werkaanbieding. 21/12/2016 Nr.159
Bevestiging van een geval van Brucellose: rund besmet door Brucella suis biovar 2 in de provincie Luxemburg. 14/12/2016 Nr.158
Blijvende waakzaamheid noodzakelijk voor rundertuberculose: vaststelling van een tweede haard in 2016 12/12/2016 Nr.157
De laatste informatiesessie over de nieuwe wetgeving diergeneesmiddelen zal plaats vinden op 15 december, laatste kans om deel te nemen… 05/12/2016 Nr.156
Vogelgriep in Europa - stand van zaken: een geval in Frankrijk 29/11/2016 Nr.155
Vogelgriep in Europa - Stand van zaken. 21/11/2016 Nr.154

De informatiesessies over de nieuwe wetgeving diergeneesmiddelen zijn gestart, hieronder de data die nog volgen.

16/11/2016 Nr.153
Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. 10/11/2016 Nr.152
Nieuwe maatregelen om hondsdolheid te voorkomen en te bestrijden 31/10/2016 Nr.151
Het FAVV werft 1 Nederlandstalige en 2 Franstalige direnartsen aan 18/10/2016 Nr.150
De informatiesessies over de nieuwe wetgeving diergeneesmiddelen starten kortelings:
op 5 november in Oost-Vlaanderen op 21 oktober in Namen.
17/10/2016 Nr.149
Een geval van "atypische" rabiës besmetting ontdekt bij een vleermuis in de provincie Luxemburg 11/10/2016 Nr.148
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose: vaststelling van een eerste haard in 2016. 04/10/2016 Nr.147
Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie en de nieuwe wetgeving inzake de diergeneesmiddelen. 03/10/2016 Nr.146
Geval van blauwtong serotype 8 bevestigd in het departement Meuse. 28/09/2016 Nr.145
Nieuw koninklijk besluit betreffende de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen 02/09/2016 Nr.144
Het FAVV heeft een nieuwe aanwervingsronde voor dierenartsen met opdracht gelanceerd. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2016. 05/08/2016 Nr.143
Nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren. 01/08/2016 Nr.142
Hoge sterfte van konijnen naar aanleiding van het opduiken van het virus dat rabbit hemorragic disease (variant 2) veroorzaakt. 01/08/2016 Nr.141
Stand van zaken van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong. 20/07/2016 Nr.140
Nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren.
De strijd tegen antibioticaresistentie: diergeneeskundige maatregelen in de context “One health”.
19/07/2016 Nr.139
Nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van dieren. 14/07/2016 Nr.138
Persconferentie van 5 juli 2016. 05/07/2016 Nr.137
Vermindering van het gebruik van antibiotica in houderijen: ondertekening van een overeenkomst tussen de ministers van Volksgezondheid en Landbouw en de verschillende stakeholders. 30/06/2016 Nr.136
OSE bij runderen, schapen en geiten: de waakzaamheid moet behouden blijven 27/06/2016 Nr.135
Verder verloop van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong. 14/06/2016 Nr.134
Het FAVV start in het najaar van 2016 met een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid. 13/06/2016 Nr.133
Belangrijke mededeling in verband met de organisatie van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong. 23/05/2016 Nr.132
Organisatie van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong – bericht aan de veehouders en de dierenartsen. 10/05/2016 Nr.131
Sanitel-Med gelanceerd, nieuwe online applicatie om antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren. 10/05/2016 Nr.130
Nieuwe na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere lidstaten die zonder gezondheidscertificaat in belgië binnengebracht zijn. 09/05/2016 Nr.129
Organisatie van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong – bericht aan de veehouders en de dierenartsen 11/04/2016 Nr.128
Organisatie van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong – bericht aan de veehouders en de dierenartsen 21/03/2016 Nr.127
Willy Borsus : "De vaccinatie tegen hondsdolheid zal vanaf 1 maart niet meer verplicht zijn in belgië". 24/02/2016 Nr.126
Identificatie van paardachtigen - Wijziging van de regels voor de identificatie van paardachtigen vanaf 14 maart 2016. 04/03/2016 FOD 09
Blauwtong: de vaccinatiecampagne start in april, de vaccins zijn besteld. 22/02/2016 Nr.125
Nieuwe vorm van colistine resistentie noopt tot voorzichtigheid colistine gebruik. 05/01/2016 Nr.124
Communicatiecampagne van de OIE: we kunnen allen bijdragen tot het behoud van de efficiëntie van antibiotica. 16/11/2015 Nr.123
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose: vaststelling van een derde haard. 05/11/2015 Nr.122
Communicatiecampagne van de OIE voor « World Rabies Day 2015 ». 28/09/2015 Nr.121
VASTSTELLING VAN BLAUWTONG SEROTYPE 8 IN FRANKRIJK: VERHOOGDE WAAKZAAMHEID. 14/09/2015 Nr.120
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose: vaststelling van een tweede haard. 11/08/2015 Nr.119
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose. 07/08/2015 Nr.118
MEDEDELING VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID IN VERBAND MET DE UITREIKING VAN DE PASPOORTEN VOOR GEZELSCHAPSDIEREN. 31/07/2015 FOD 08
COLISTINE-OPSPORING TOEGEVOEGD AAN LIJST VAN GECONTROLEERDE RESIDUEN EN CONTAMINANTEN BINNEN HET AUTOCONTROLESYSTEEM VAN DE BELGISCHE ZUIVEL. 24/06/2015 FOD 07
Omzendbrief: duiven in de voedselketen 18/06/2015 Nr.117
Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen. 08/06/2015 Nr.116
Herinnering: Een kadaster voor dierenartsen! 08/06/2015 Nr.115
Publicatie van praktische fiches voor epidemische dierenziekten: hulp bij de klinische diagnose van de belangrijkste epidemische ziekten met een risico op opduiken / heropduiken 08/05/2015 Nr.114
Toelating voor vaccinatie tegen alle serotypes van Bluetongue 08/05/2015 Nr.113
Vogelgriep: einde van de periode van verhoogd risico in België. 27/03/2015 Nr.112
Gevallen van rhinopneumonie of EHV1 bij paarden. 20/02/2015 Nr.111
Vogelgriep : Minister Borsus versoepelt de maatregelen. 17/02/2015 Nr.110
- 06/02/2015 Nr.109
Vogelgriep : Minister Borsus verlengt de maatregelen 19/01/2015 Nr.108
Hoogpathogene vogelgriep H5N8: Federaal Minister van Landbouw, Willy Borsus, verlengt uit voorzorg het ophokken met 30 dagen 19/12/2014 Nr.107
Vogelgriep: controles uitgevoerd in België 05/12/2014 Nr.106
Vogelgriep: versoepeling maatregelen Nederland - gevolgen voor België 04/12/2014 Nr.105
Derde uitbraak van vogelgriep in Nederland. Minister Borsus kiest voor voorzichtigheid. 21/11/2014 Nr.104
Tweede uitbraak van vogelgriep in Nederland. 20/11/2014 Nr.103
Stand Still in Nederland opgeheven voor HPAI H5N8. Ook in het UK vogelgriepvirus van het type HPAI H5N8. 19/11/2014 Nr.102
Hoogpathogene variant HPAI H5N8 van het vogelgriepvirus in Nederland. 17/11/2014 Nr.101
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Disen-Stokkem (provincie Limburg). 07/11/2014 Nr.100
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Sirault (provincie Henegouwen). 27/10/2014 Nr.099
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Dilsen-Stokkem (provincie Limburg). 21/10/2014 Nr.098
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Auby-sur-semois (provincie Luxemburg). 08/10/2014 Nr.097
Vaststelling van de kleine bijenkastkever (Aethina Tumida) in Italië. 06/10/2014 Nr.096
Bevestiging van drie nieuwe gevallen van amerikaans vuilbroed bij twee imkers in Hasselt (provincie Limburg) en bij een imker in Héron (provincie Luik). 30/09/2014 Nr.095
Communicatiecampagne van de OIE voor « World Rabies Day 2014 ». 26/09/2014 Nr.094
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in As (provincie Limburg). 22/09/2014 Nr.093
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Hasselt (provincie Limburg). 12/09/2014 Nr.092
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Wachtebeke (provincie Oost-Vlaanderen). 09/09/2014 Nr.091
Bevestiging van een nieuw geval van europees vuilbroed bij een imker in Hasselt (provincie Limburg). 05/09/2014 Nr.090
Haarden van Bluetongue in Roemenië. 28/08/2014 Nr.089
Frankrijk en Italië terug op de lijst van landen die vrij zijn van hondsdolheid. 26/08/2014 Nr.088
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Dilsem-Dtokkem (provincie Limburg). 19/08/2014 Nr.087
Bevestiging van twee nieuwe gevallen van amerikaans vuilbroed bij een imker in Fauvillers (provincie Luxemburg) en een imker in Herk-de-Stad (provincie Limburg). 11/08/2014 Nr.086
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Fauvillers (provincie Luxemburg). 01/08/2014 Nr.085
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Onkerzele (provincie Oost-Vlaanderen). 22/07/2014 Nr.084
Epidemiologische situatie voor mond-en klauwzeer in Noord-Afrikaanse landen – verhoogd risico op insleep in Europa. 16/07/2014 Nr.083
Bevestiging van een nieuw geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in pepingen (provincie Vlaams-Brabant). 09/07/2014 Nr.082
Bevestiging van Afrikaanse varkenspest in LETLAND bij drie wilde everzwijnen en bij drie gedomesticeerde varkens en van klassieke varkenspest bij drie gedomesticeerde varkens. 01/07/2014 Nr.081
Bevestiging van een nieuw geval van europees vuilbroed in Roucourt (provincie Henegouwen). 19/06/2014 Nr.080
Bevestiging van 2 nieuwe gevallen van amerikaans vuilbroed in pepingen (provincie Vlaams-Brabant) en lokeren (provincie Oost-Vlaanderen). 16/06/2014 Nr.079
AVIARE INFLUENZA - Herinnering aan de verplichtingen van pluimveehouders en hun dierenarts bij ziekte of abnormale sterfte. 13/06/2014 Nr.078
Bevestiging van 4 nieuwe gevallen van amerikaans vuilbroed in Gooik, Kester en Elingen (provincie Vlaams-Brabant), Lokeren (provincie Oost-Vlaanderen) en van een geval van europees vuilbroed in Stambruges (provincie Henegouwen). 06/06/2014 Nr.077
Bevestiging van 5 nieuwe gevallen van amerikaans vuilbroed bij imkers in Okegem, Brakel en Lokeren (provincie Oost-Vlaanderen) en Pepingen (provincie Vlaams-Brabant) 28/05/2014 Nr.076
Bevestiging van gevallen van amerikaans vuilbroed bij imkers in Lierde, Geraardsbergen (provincie Oost-Vlaanderen) en Rochefort (provincie Namen) 23/05/2014 Nr.075
Bevestiging van een geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in lokeren (Provincie Oost-Vlaanderen). 14/05/2014 Nr.074
Toestand van belangenconflicten in het kader van de epidemiologische bewaking (of de certificering) van dieren of beslagen door een erkende dierenarts. 14/05/2014 Nr.073
Bevestiging van twee gevallen van amerikaans vuilbroed bij imkers in lokeren en geraardsbergen (Provincie Oost-Vlaanderen). 06/05/2014 Nr.072
Aanstelling van Herman Diricks als nieuw Gedelegeerd bestuurder van het Voedselagentschap. 07/04/2014 Nr.071
Resultaten van het Epilobee-project 2012-2013: winter- en seizoenssterfte van de Belgische honingbijen. 07/04/2014 Nr.069
Bevestiging van een geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Crupet (Provincie Namen). 04/04/2014 Nr.068
Het FAVV zoekt 5 inspecteurs dierenarts. 28/03/2014 Nr.067
Aangifteplicht: op 11 maart 2014 is het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht gepubliceerd. 24/03/2014 Nr.066
Nieuwe gevallen van afrikaanse varkenspest bij twee wilde everzwijnen in Polen. 19/02/2014 Nr.065
Diergeneeskundige rechtspersoon krijgt eindelijk een wettelijke erkenning. 14/02/2014 Nr.064
Bevestiging van afrikaanse varkenspest in Litouwen bij twee wilde everzwijnen. 29/01/2014 Nr.063
Illegale import van honden – risico’s verboden met hondsolheid. 15/01/2014 Nr.062
Verkeer van gezelschapsdieren – Wijziging van de voorschriften voor het binnenbrengen in België van honden/katten/fretten jonger dan drie maanden die niet gevaccineerd zijn tegen rabiës.
Rectificatie voor Nederland.
23/12/2013 Nr.061

Verkeer van gezelschapsdieren – Wijziging van de voorschriften voor het binnenbrengen in België van honden/katten/fretten jonger dan drie maanden die niet gevaccineerd zijn rabiës.

29/11/2013 Nr.060
Een kadaster van dierenartsen voor dierenartsen ! 20/11/2013 Nr.059
Uitnodiging : Benelux-symposium over antibioticaresistentie bij mens en dier. 14/11/2013 Nr.058
Oproep aan de bevolking : mogelijks geval van razernij na verblijf in Marokko. 08/11/2013 Nr.057
Bevestiging van een nieuwe haard van tuberculose in de provincie Oost-Vlaanderen in Aalter. 30/09/2013 Nr.056
Uitnodiging symposium rundertuberculose. 11/09/2013 Nr.055
Toepassing van het cascadesysteem in het kader van de Verordening 37/2010. 29/08/2013 Nr.054
4 nieuwe haarden van Q-koorts in 2013 02/08/2013 Nr.053
Vaccinatie van pluimvee tegen salmonella. 31/07/2013 Nr.052
Op 15 juli 2013 is het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee, gepubliceerd. 31/07/2013 Nr.051
Ministerieel Besluit van 23 juli 2013 : bestrijding van de ziekte van Aujeszky.
De frequentie van bloedname in het kader van de opvolgingstest wordt voor de meeste varkensbedrijven verminderd van 3 naar 1 maal per jaar.
31/07/2013 Nr.050
Bevestiging van een geval van amerikaans vuilbroed bij een imker in Diest (provincie Vlaams Brabant). 17/07/2013 Nr.049
Spanje werd van de lijst geschrapt van landen die vrij zijn van hondsdolheid. 08/07/2013 Nr.048
Verkeer van gezelschapsdieren en de risico’s ivm hondsdolheid. 28/06/2013 Nr.047
Vrijwillig bestrijdingsprogramma voor zwoegerziekte (maedi-visna) bij schapen en virale caprine artritis encefalitis (CAE) bij geiten. 27/06/2013 Nr.046
Automatische betaling van diergeneeskundige prestaties. 10/06/2013 Nr.045
Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij de vaststelling dat honden, katten of fretten illegaal worden binnengebracht. 31/05/2013 Nr.044
België krijgt het statuut "officieel vrij van paardenpest". 29/05/2013 Nr.043
Bevestiging van een nieuwe haard van rundertuberculose in de provincie Oost-Vlaanderen. 30/04/2013 Nr.042
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose. 24/04/2013 Nr.041
Bevestiging van nieuwe tuberculosehaarden in de provincies, Luik, Vlaams-Brabant en Namen. 11/04/2013 Nr.040
2 nieuwe haarden van q-koorts op melkgeitenbedrijven. 04/04/2013 Nr.039
Toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten. 04/04/2013 Nr.038
Bevestiging van een tuberculosehaard in de provincie Luik. 29/03/2013 Nr.037
Bevestiging van een tuberculose haard in de provincie West-Vlaanderen
19/02/2013 Nr.036
Oproep voor kandidaturen. 22/01/2013 Nr.035
Geval van brucellose in de Provincie Namen. 18/01/2013 Nr.034
Gezonde slachtrunderen niet meer onderworpen aan een verplichte BSE-test. 21/12/2012 Nr.033
Epidemiologische situatie in verband met blauwtong: aanpassing van de risicogebieden in Europa. 19/12/2012 Nr.032
Haard van tuberculose in de provincie Luik en verdenking van tuberculose in de provincie West-Vlaanderen. 18/12/2012 Nr.031
Vierde haard van equine infectieuze anemie vastgesteld in Saint-Georges-sur-Meuse. 07/12/2012 Nr.030
Informatiseren en automatiseren van de uitbetalingen van de prestaties van dierenartsen. 23/10/2012 Nr.029
Dossier Equine infectieuze anemie. 14/08/2012 Nr.028
Derde haard vaninfectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik. 08/08/2012 Nr.027
Einde brucellose-episode. 01/08/2012 Nr.026
Praktische regelingen bij het onderzoek op brucellose vooraleer deelname aan prijskampen, wedstrijden en tentoonstellingen. 13/07/2012 Nr.025
Tweede haard van infectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik. 10/07/2012 Nr.024
Activiteitenverslag van het FAVV voor 2011. 29/06/2012 Nr.023
Grensbeweiding met Frankrijk. 25/06/2012 Nr.022
Brucelloseonderzoek vanaf 27 juni 2012 verplicht voor runderen van meer dan 18 maand oud bij aankoop en voor prijskamp/ tentoonstelling. 25/06/2012 Nr.021
Identificatie van honden en voorschriften in verband met reizen en rabiësvaccinatie. 22/06/2012 Nr.020
Actualiteit "equine infectieuze anemie" - Maatregelen in de haard en maatregelen voor verdachte paarden. 15/06/2012 Nr.019
3 nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een uitbraak in de provincie Luik. 01/06/2012 Nr.018
Het FAVV organiseert een wervingsexamen voor statutaire dierenartsen voor het hoofdbestuur van DG Controle. 29/05/2012 Nr.017
België verkrijgt het BSE-statuut “verwaarloosbaar risico”. 23/05/2012 Nr.016
Een geval van equine infectieuze anemie vastgesteld bij een paard in de provincie Luik. 21/05/2012 Nr.015
Stand van zaken brucellose. 18/05/2012 Nr.014
Stand van zaken brucellose. 16/05/2012 Nr.013
5de haard in de provincie Namen (PM) 03/05/2012 Nr.012
Stand van zaken brucellose. 13/04/2012 Nr.011
Prijskampen van stamboekrunderen. 05/04/2012 Nr.010
Brucellose : Stand van zaken. 03/04/2012 Nr.009
Update over de situatie en algemene informatie over brucellose. 29/03/2012 Nr.008
Brucellose in de provincie Namen. 21/03/2012 Nr.007
Prijskampen 'Vette os': Afwijking. 16/03/2012 Nr.006
Bevestiging van een geval van brucellose in de provincie Namen. 08/03/2012 Nr.005
Vaccinatie tegen hondsdolheid (Rabiës). 05/03/2012 Nr.004
Informatie betreffende de aanpassing van de primaire verpakking van tuberculine. 25/01/2012 FLASH
Schmallenbergvirus : Eerste geval bij een runderfoetus. 20/01/2012 FLASH
Infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR). 13/01/2012 FLASH
Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits voor autocontrolesystemen. 12/01/2012 FLASH
Nieuw virus ontdekt in nederland en duitsland : Schmallenbergvirus vraag om verhoogde waakzaamheid in België. 23/12/2011 FLASH
Aanwezigheid verdovingsmiddelen op het landbouwbedrijf verboden. 07/11/2011 FLASH
Hondsdolheid is nog steeds een dodelijke ziekte ! 24/10/2011 FLASH
Blauwtong bij schapen.
Klassieke varkenspest in litouwen.
Herziening van de bse-bewaking vanaf 1 juli 2011.
News FAGG – geneesmiddelenagentschap.
Vrijwillig bestrijdingsprogramma voor zwoegerziekte (maedi-visna) bij schapen en cae (virale caprine artritis encefalitis) bij geiten.
09/08/2011 Nr.003
Activiteitenverslag 2010. 17/07/2011 FLASH
Oproep voor kandidaturen. 07/06/2011 FLASH
Q-koorts: vaccinatie en registratie. 17/05/2011 FLASH
Rundertuberculose.
Runderbrucellose.
Instructie voor dierenartsen die paarden behandelen.
Bluetongue.
Mond- en klauwzeer in Bulgarije.
Afrikaanse varkenspest in Rusland.
V.K.I. bij runderen, schapen en geiten: aanscherping van de vereiste.
19/04/2011 Nr.002
Dringende behandeling van paarden wanneer het paspoort niet beschikbaar is. 18/03/2011 FLASH
Aan de dierenartsen die in 2010 tegen blauwtong gevaccineerd hebben. 10/02/2011 FLASH
Mededeling van de gedelegeerd bestuurder.
Brucellose.
Blauwtongvirus.
Equine infectieuze anemie.
Q-koorts in Belgie.
04/01/2011 Nr.001

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.08.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet