Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Vierde haard van equine infectieuze anemie vastgesteld in Saint-Georges-...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Vierde haard van equine infectieuze anemie vastgesteld in Saint-Georges-sur-Meuse (07/12/2012)

Op 6 december 2012 werd een nieuw geval van infectieuze anemie vastgesteld in een vierde bedrijf in de provincie Luik. Het bedrijf (van een particuliere eigenaar) waar 5 paarden worden gehouden, werd tot haard verklaard.

De dieren vielen reeds onder de toepassing van controlemaatregelen omdat zij als verdacht van besmetting werden beschouwd omwille van de nabijheid van de 3de haard.

Alle paardachtigen die met dit aangetaste paard in contact zijn geweest worden opgespoord, de bedrijven geblokkeerd en de dieren zullen worden getest op de ziekte.

Wij wijzen nogmaals op het belang van het naleven van de van kracht zijnde voorschriften inzake afzondering om besmetting te voorkomen vanuit een naburige haard.

Ter herinnering alle eigenaars van paardachtigen moeten hun dieren laten identificeren bij middel van een microchip en moeten ze laten registreren in de nationale gegevensbank.
Meer informatie hierover : www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Paarden

Een volledig dossier over Equine infectieuze anemie is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap :
www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Equine infectieuze anemie.Contactpersoon voor de pers :
Lieve Busschots
lieve.busschots@favv.be
Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet