Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Het Voedselagentschap bespreekt in Moskou het Russisch embargo op ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Het Voedselagentschap bespreekt in Moskou het Russisch embargo op Europees varkensvlees (05/03/2014)

Momenteel is export van varkensvlees vanuit de Europese Unie naar Rusland niet mogelijk omwille van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde everzwijnen in Polen en Litouwen.

Naar aanleiding van dit aanslepende embargo en de ernstige economische implicaties voor de Belgische varkens(vlees)sector, heeft een officiële Belgische delegatie op 04/03/2014 in Moskou een onderhoud gehad met het Russische voedselveiligheidsagentschap Rosselkhoznadzor.

Het FAVV, ondersteund door de Belgische ambassade, wenste met dit onderhoud het vertrouwen in het Belgische beheerssysteem te versterken en zodoende een bijdrage te leveren om de export van varkensvlees naar Rusland te kunnen laten hervatten.
Het had hiervoor reeds een uitgebreid dossier overgemaakt aan haar Russische collega’s.
Het Voedselagentschap heeft daarnaast ook toegelicht hoe de naleving van de Russische eisen in België wordt gegarandeerd op vier niveaus: het autocontrolesysteem bij de exporteur dat de specifieke Russische eisen moet afdekken, de sector die een monitoringprogramma heeft uitgewerkt en een overeenkomst heeft afgesloten met haar Russische partner, het FAVV dat toeziet met behulp van specifieke inspecties en Europa dat het FAVV auditeert.
Dhr. Dankvert, hoofd van Rosselkhoznadzor, heeft benadrukt dat België behoort tot de lidstaten met het laagste risico op AVP. Bovendien is België tot nu toe de enige lidstaat die een volledig dossier over de beheersing van AVP heeft bezorgd aan Rosselkhoznadzor. België zal onmiddellijk kunnen starten met exporteren bij het heropenen van de markten. Dit heropenen hangt af van de onderhandelingen die hierover op Europees niveau op een actieve manier worden gevoerd. Rusland wenst alvast meer garanties dan deze die momenteel door Europa worden voorgesteld en beroept zich hiervoor op de eigen ervaring met het AVP-virus.
België zal tussenkomen op Europees niveau om tot een snelle en pragmatische oplossing te komen, die alleszins dient gebaseerd te zijn op een risico-evaluatie waarbij experts ter zake worden betrokken.
De Belgische ambassade in Moskou ondersteunt dit initiatief te volle en hoopt in het najaar een Belgisch voedingsmiddelenevenement te organiseren om de export te ondersteunen.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet