Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Speciale actie “frituurolie” : Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Speciale actie “frituurolie” : Resultaten (06/05/2015)

Tijdens de week van 23 tot 27 maart 2015 werd een speciale actie gehouden door alle Provinciale controle-eenheden om de kwaliteit van frituurolie te controleren.

Tijdens deze actie werden vooral de de ambulante handelszaken die frituurolie gebruiken om gezouten levensmiddelen, zoals frieten, curryworsten, loempia's, bouletten, fishsticks, vleesbrochettes, …. en gesuikerde levensmiddelen zoals beignets, churros en oliebollen in te bakken.
Het is bewezen dat een te hoge temperatuur en het te lange gebruik van de olie voor het frituren van levensmiddelen, de vorming van schadelijke chemische stoffen waaronder acrylamide kan veroorzaken en dus schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
Het is dus noodzakelijk dat de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de reglementering worden nageleefd.


De controles bestonden uit:
 • van alle gecontroleerde frituurolie werd de temperatuur gemeten; deze mag niet hoger zijn dan
  180°C.
 • dan werd het gehalte aan polaire stoffen gemeten met een frituurvettester.
  Was het percentage van dit gehalte hoger dan 25 %, dan werd een dubbel frituuroliemonster
  genomen en doorgestuurd naar een erkend laboratorium voor analyse op gepolymeriseerde
  triglyceriden. Het percentage aan gepolymeriseerde triglyceriden mag de vastgelegde norm van
  10% niet overschrijden.Resultaten:
In totaal werden 117 inrichtingen gecontroleerd en werden 193 frituurolies getest.
Bij 18 frituurketels (ofwel 9,3% van alle gecontroleerde frituurolie) werd een temperatuur gemeten die hoger was dan de norm van 180°C. De resultaten van de labo-analyse toonden aan dat 4,1% van alle gecontroleerde frituurolie (8 monsters) een percentage gepolymeriseerde triglyceriden bevatten dat de de norm van 10% overschreed.
Waar non-conformiteiten aan het licht kwamen, werd aan de operator gevraagd de frituurolie te verwijderen. Er werd een PV opgesteld als de temperatuur hoger was dan 190°C en/of indien het percentage aan gepolymeriseerde triglyceriden de 10 % overschreed. In totaal werden 10 PV’s opgesteld voor frituurolie die niet conform was.


Advies aan de consumenten:

 • Uwe friteuse moet uitgerust zijn met een betrouwbare en geijkte thermostaat. De temperatuur van de frituurolie mag niet hoger zijn dan 180°C ;
 • Is uw frituurolie donker van kleur, dik of stroperig, zijn er afzettingen ( resten van frituurbeslag, paneermeel, voedselresten,…), heeft ze een ranzige smaak …. dan kan dit er op wijzen dat de olie al te vaak gebruikt werd. Frituurolie moet ververst worden voor er enig teken van kwaliteitsvermindering is. “alle” olie moet ververst worden en natuurlijk moet bij het verversen de friteuse gereinigd worden;

      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet