Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Resultaten controle-actie op vleessalade – bereidingen...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Resultaten controle-actie op vleessalade – bereidingen bij slagers (17/09/2015)

Het Voedselagentschap maakt hierbij de resultaten bekend van een controle-actie op “vleessalades”. in de loop van de maand juni. De bedoeling was het evalueren van de microbiologische kwaliteit van de vleessalades . Deze actie verliep tegelijkertijd en verspreid over alle Provinciale Controle-Eenheden, dus over heel België.

Tijdens deze actie werden vleessalades die door de slagers zelf bereid worden bemonsterd. Bij de bereiding van vleessalade is het belangrijk om gebruik te maken van verse producten en een goede hygiëne te handhaven tijdens de bereiding. Het gebruik van te oude vleeswaren of een gebrekkige hygiëne kan leiden tot de aanwezigheid van ongewenste micro-organismen en ziektekiemen.

In totaal werden 110 vleessalades bemonsterd voor microbiologische analyse.
In 1 monster werd een ziekteverwekkende kiem aangetroffen. In de andere monsters werden geen ziekteverwekkers of toxines aangetroffen.

Wel werd in een derde van de monsters microbiologische verontreiniging vastgesteld.
Dit wil zeggen dat er kiemen gevonden werden die wijzen op een gebrekkige hygiëne. Dit betekent niet dat er een direct gevaar is voor de gezondheid, maar trekt wel de aandacht op problemen met de hygiëne en bewaring tijdens de bereiding. Met een officiële verwittiging werden de betrokken slagerijen op de hoogte gebracht met de vraag de algemene hygiëne, kwaliteit van de gebruikte grondstoffen en opslagomstandigheden te evalueren en aan te passen.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet