Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Speciale actie "Mosselen": Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Speciale actie "Mosselen": Resultaten (15/12/2015)

Gedurende 8 weken werd een speciale actie gehouden door alle Provinciale Controle-eenheden van het FAVV om de microbiologische kwaliteit van mosselen na te gaan.

In het kader van deze actie werden in totaal 110 monsters genomen in de “horeca” van niet bereide mosselen. Ze werden onderzocht op de aanwezigheid van de ziekteverwekkende kiem Salmonella en de indicatorkiem Escherichia coli.

In 3 monsters werd een te hoog gehalte van Escherichia coli aangetroffen.

Een te hoog aantal E.coli’s (indicatorkiem) kan wijzen op een minder goede kwaliteit van het water waarin de mosselen gekweekt worden.
Daarom werden de autoriteiten van het land van oorsprong verwittigd via een RASFF bericht (snelle Europese waarschuwingssysteem).


Advies aan de consumenten:

  • mosselen grondig spoelen voor het bereiden
  • mosselen goed verhitten; mosselen zijn klaar voor consumptie wanneer hun schelp goed geopend is.
      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet