Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Reorganisatie van de buitendiensten Controle van ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Reorganisatie van de buitendiensten Controle van het FAVV: De Controle-eenheid Waals-Brabant wordt overgebracht naar Namen (03/04/2017)

Vanaf 1 april 2017 worden de diensten van de Provinciale Controle-eenheid Waals-Brabant, momenteel gehuisvest in Ottignies, overgebracht naar Namen. Deze verhuis gebeurt in het kader van de reorganisatie van de Controle-eenheden van het FAVV.

Het Directoraat-generaal Controle gaat van 11 Provinciale Controle-eenheden naar 9 Lokale Controle-eenheden om de efficiëntie van de controles te behouden niettegenstaande een vermindering van personeel en werkingsmiddelen. De verhuis van de PCE Waals-Brabant is de eerste fase van de reorganisatie van de buitendiensten Controle van het FAVV.

Adres van de nieuwe Lokale Controle-eenheid Waals-Brabant-Namen:

Route de Hannut 40
5004 Bouge
Tél : 081 20 62 00
Fax : 081 20 62 02
info.nam@afsca.be ou info.brw@afsca.be      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet