Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriep: verlengen van de ophokregeling voor ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Vogelgriep: verlengen van de ophokregeling voor pluimvee van professionele houders (07/04/2017)

Minister van Landbouw Willy Borsus verlengt de voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep met 10 dagen tot en met 19 april. Professionele pluimveehouders moeten zeker tot dan hun dieren nog ophokken.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Hoewel het vogelgriepvirus nu beduidend minder circuleert, leert de risicoanalyse, uitgevoerd door mijn diensten en experts, dat het nog te vroeg is om de ophokregeling in de professionele sector op te heffen. Dit is ook het geval in de buurlanden. Als Minister van Landbouw moet ik beslissingen nemen die de dierengezondheid in alle houderijen in België garanderen. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden, die de huidige situatie met zich meebrengt voor de pluimveesector. Indien er geen nieuwe besmettingen meer opduiken in de 150 km rondom ons land, dan zal de ophokregeling niet meer nodig zijn vanaf 20 april.


Hoe is de situatie op dit ogenblik?

Het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels neemt merkbaar af. Dit duidt erop dat het vogelgriepvirus minder en minder circuleert. Deze tendens is niet enkel merkbaar in ons land, waar de laatst vastgestelde besmettingen dateren van ongeveer 3 weken geleden, maar ook in een groter gebied rondom België. Er resten weliswaar nog een aantal probleemgebieden elders in Europa, waar nog wel geregeld uitbraken worden vastgesteld op pluimveehouderijen, maar het gaat dan meestal om besmettingen tussen pluimveehouderijen en minder om nieuwe besmettingen door wilde vogels.

Ter herinnering: in België zijn in de loop van februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies.


Wat houdt het verlengen van de maatregelen in?

Door het verlengen van de voorzorgsmaatregelen moeten de professionele pluimveehouders hun dieren nog zeker tot en met 19 april ophokken. Dit kan door de dieren op te sluiten, hetzij ze te houden onder netten, die direct contact met wilde vogels verhinderen. Er wordt nog steeds een uitzondering gemaakt voor loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden.

Alle houders, hobby en professioneel, moeten hun vogels en pluimvee nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Ten slotte blijft ook nog steeds het gebruiken van roofvogels bij de jacht verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet