Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriep: opheffing laatste zone in Brunehaut en Rumes...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Vogelgriep: opheffing laatste zone in Brunehaut en Rumes.
Bioveiligheidsmaatregelen essentieel om nieuwe besmettingen te voorkomen.
(28/07/2017)

Het toezichtsgebied, dat in Brunehaut en Rumes werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak van vogelgriep in Frankrijk, wordt komende zondag 30 juli opgeheven. Daarmee zullen alle zones, die sinds begin juni werden ingesteld in ons land, verleden tijd zijn. Om nieuwe insleep van het vogelgriepvirus te voorkomen, is nog steeds essentieel om de voorzorgsmaatregelen, die het hele jaar door van kracht zijn, te blijven toepassen.

De maatregelen, die van kracht waren in dit toezichtsgebied, worden zondag 30 juli opgeheven. De maatregelen, die voor het hele Belgische grondgebied gelden, worden daar dan van toepassing. Het betreft in de eerste plaats bioveiligheidsmaatregelen, die moeten helpen om nieuwe introducties van het virus bij pluimvee te voorkomen. Ook zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen, …) nog steeds niet toegelaten op verzamelingen en markten.

Voor meer info over deze maatregelen (PDF)

Een besmetting met het vogelgriepvirus kan zware gevolgen hebben voor zowel professionele houders als hobbyhouders. Sinds begin juni zijn er 13 besmettingen vastgesteld. Specifieke beschermingsgebieden moesten worden ingesteld om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidde in België. Het is cruciaal om de bioveiligheidsmaatregelen, die het hele jaar door op ons grondgebied gelden, te blijven respecteren om nieuwe gevallen in België te vermijden”, besluit Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet