Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in Etterbeek: communicatie...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controleactie in Etterbeek: communicatie naar consument over allergenen nog te verbeteren (20/12/2017)

Zoals bij de betrokken lokale voedingsbedrijven in de distributiesector werd aangekondigd, is er van 20 tot 24 november in Etterbeek een controleactie van het Voedselagentschap (FAVV) gehouden. 52% van de gecontroleerde bedrijven behaalde geen gunstig resultaat na de inspectie. Vooral de communicatie over allergenen naar de consument toe valt nog te verbeteren. De ongunstige resultaten leidden in meer dan twee derde van de gevallen tot een lichte sanctie omdat er een beperkt aantal kleine inbreuken werden vastgesteld. 1 zaak op de 10 heeft een proces-verbaal gekregen omdat de hygiƫne of de bereidings- en bewaartemperaturen niet in orde waren.

16 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Brussel hebben in Etterbeek 194 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 100 horecazaken, 37 grootkeukens, 53 detailhandelszaken zoals bakkerijen, alsook 1 groothandel, 2 supermarkten en een frituur.

De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werd ook een succesvolle opleidings- en informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de gemeente Etterbeek. Deze sessie was erop gericht om bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd toegelicht hoe een controle verloopt.

In totaal behaalde 48% van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat. De ongunstige resultaten waren in 7 op de 10 gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. 38% van de gecontroleerde bedrijven kreeg een waarschuwing. Bij 14% werd een proces-verbaal opgesteld. De meest voorkomende tekortkoming betrof goede communicatie over allergenen naar de consument. De wetgeving hierover, die in 2014 werd ingevoerd, wordt na een overgangsperiode van 3 jaar sinds oktober 2017 strenger gecontroleerd.
Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Er werden 200kg producten in beslag genomen en vernietigd.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet