Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > VEVIBA
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Sluiting van het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis VEVIBA in Bastenaken
2 producten bestemd voor menselijke consumptie vormen mogelijks een risico voor de consumenten.
De uit de handelname en de informatie van de distributiebedrijven zijn aan de gang.

(08/03/2018)

Als gevolg van een onderzoek dat oorspronkelijk werd gevoerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de provincie Luxemburg en de vaststellingen die in dit verband door het FAVV werden gedaan, heeft het FAVV aan de onderzoeksrechter op 6 maart de toestemming gevraagd en gekregen om de erkenning van 2 eenheden van VEVIBA onmiddellijk in te trekken. Het gaat om het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis voor de opslag van producten. De erkenning van het slachthuis in Bastenaken werd behouden. In het huidige stadium van het onderzoek werden 2 producten geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten. Deze producten worden momenteel in België uit de handel genomen en aan de distributiebedrijven werd gevraagd om indien nodig producten terug te roepen van bij de consument.


Eind februari en begin maart werd een huiszoeking uitgevoerd op vraag van de onderzoeksrechter. 20 medewerkers van het FAVV vergezeld door 41 politieagenten hebben het bedrijf VEVIBA bezocht en een verslag werd aan de onderzoeksrechter overgemaakt. Op het einde van de controle werd een preventieve inbeslagname gedaan van alle aanwezige producten, dit in afwachting van een verder gevolg door het gerecht. Door de toestemming die het FAVV op 6 maart heeft gekregen van de onderzoeksrechter kon onmiddellijk de erkenning van 2 activiteiten van VEVIBA worden ingetrokken. Het gaat om het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis. Het bedrijf “Slachthuis en Markt van Bastenaken (AMB)” behoudt zijn erkenning. Het FAVV verscherpt vanaf vandaag zijn controles op alle bedrijven van de Groep Verbist, eigenaar van VEVIBA.

De producten in het koelhuis zijn afkomstig van het slachthuis van bastenaken, maar ook van andere bedrijven. Doordat non-conformiteiten t.o.v. de voedselwetgeving bij heel wat van de aanwezige producten werden vastgesteld, werden alle producten in de opslagplaats verzegeld. De onderzoekers van het Voedselagentschap hebben eveneens vaststellingen gedaan in de uitsnijderij. Bij de vleesverwerking kon het FAVV 2 specifieke producten identificeren waarbij er een potentieel gezondheidsrisico bestaat: gehakt en ossenstaart die aan andere bedrijven werden verkocht. In de huidige stand van zaken van het onderzoek kunnen enkel deze twee in de handel gebrachte producten een impact hebben op de gezondheid van de consument. Het FAVV staat in nauw contact met de distributiesector en met de bedrijven die als klant van VEVIBA geïdentificeerd zijn. Informatie over de producten met een potentieel risico werd aan deze bedrijven meegedeeld, waarbij aan hen tezelfdertijd gevraagd werd tot de nodige terugroepingen van producten over te gaan. Er wordt eveneens naar de buitenlandse overheden en klanten gecommuniceerd. Behalve deze 2 producten zal elk product dat geen gezondheidsrisico inhoudt maar waarvan de conformiteit niet kan worden gegarandeerd eveneens uit de handel worden genomen.

De grootdistributie heeft vandaag uit voorzorg alle producten van VEVIBA die zij ontvangen hebben uit de handel genomen. Met uitzondering van een partij gehakt afkomstig van VEVIBA is het vers vlees dat in België wordt verkocht niet getroffen door deze problematiek. Het FAVV blijft de bevolking op de hoogte houden naargelang in dit dossier vorderingen gemaakt worden en treft de nodige maatregelen om de consument pertinent op te hoogte te brengen en te beschermen.


Het meldpunt staat ter beschikking van de consument voor verdere vragen 0800/13.550


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt15.05.2020e -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet