Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Intracommunautaire handel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten


Plantenpaspoorten

Omzendbrief met betrekking tot de aangifte door buitenlandse operatoren van in België gelegen percelen waarop paspoortplichtige planten worden geteeld (PCCB/S1/641723)
   

Nieuwe eisen met betrekking tot het binnenbrengen van producten en verpakkingen van coniferenhout uit Portugal in samenhang met de verspreiding van dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus)


Naar boven


Fytosanitair pre-uitvoercertificaat

Omzendbrief betreffende het fytosanitair pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795)

Naar bovenFytosanitaire controle van consumptieaardappelen

Mededeling - Versterkte fytosanitaire controles voor consumptieaardappelen binnengebracht uit Polen (13/10/2016)

Bijlage - Officieel Pools certificaat (PDF)


Naar boven


Fytosanitaire controle van pootgoed (hoevepootgoed inbegrepen) en zaaizaden

K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV
   
Voorschriften voor de productie en het gebruik van hoevepootgoed (in toepassing vanaf 2011) :
   
Bericht over de fytosanitaire risico's die samenhangen met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen (30/01/2017) (PDF)
   
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor genenbanken en laboratoria voor in-vitrovermeerdering van planten van Solanum L. (PCCB/S1/DME/974554)
   
Bericht over de verplichtingen in het geval van splitsing van partijen van gecertificeerd aardappelpootgoed (23/03/2017) (PDF)
   
Bericht aan de landbouwers die aardappelpootgoed in groep aankopen (PDF)
   
Bericht voor de producenten van gecertificeerd pootgoed: nieuwe procedure voor de aanvraag van de Globodera bemonstering en analyse
  - Aanvraagformulier

Naar boven


Epitrix spp.

Bericht aan de handelaars en verwerkers van aardappelen van oorsprong uit Spanje of Portugal: gevaar op insleep van Epitrix spp.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.03.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet