Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Fytosanitaire invoercontroles
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Fytosanitaire controles bij invoer vanuit Derde landen 

Europese wetgeving

Om de EU beter te beschermen tegen de insleep van plaagorganismen die schadelijk zijn voor onze land-, tuin- en bosbouwteelten en voor de natuur in het algemeen is richtlijn 2000/29/EG  op 14/12/2019 vervangen door verordening (EU) 2016/2031. Met deze verordening worden nieuwe en strengere regels van kracht voor de handel in planten en plantaardige producten.
Informatie over de Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031

Op 14/12/2019 is ook verordening (EU) 2017/625 over officiële controles en andere officiële activiteiten in werking getreden, waarvan de werkingssfeer uitgebreid wordt met onder andere plantengezondheid. Dit heeft vooral een impact op de werkwijze van de bevoegde overheden en de organisatie van de controles bij invoer (onder andere de vaststelling van de inspectiefrequenties). Deze verordening regelt ook de oprichting van Europese referentielaboratoria voor plantengezondheid. Ondertussen werden daarenboven voor fytosanitaire controles een aantal bijkomende inspectiefrequenties vastgelegd in uitvoeringsverordening (EU) 2019/66.

 

   
   
Uitzondering bij het binnenbrengen, het in verkeer brengen, het houden, vermeerderen of gebruiken van plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor officiële tests, proefnemingen, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden en voor selectiewerkzaamheden of veredeling.
 • Procedure 2009/75/PCCB (PDF) (22/03/2022)
  Dit document is een leidraad bij het binnenbrengen, het in verkeer brengen, het houden, vermeerderen of gebruiken van plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor officiële tests, proefnemingen, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden en voor selectiewerkzaamheden of veredeling, bij afwijkingen op het verbod voor binnenbrengen van planten met een verplichte officiële inbewaringneming na binnenbrengen, evenals de vrijgave uit quarantainestations of gesloten faciliteiten.

Gerelateerde documenten:

 • Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor genenbanken en laboratoria voor in-vitrovermeerdering van planten van Solanum L.
 

 
   
Informatie per product
   
  Groenten en fruit

   Zie ook:

   
 

Planten bestemd voor opplant

 • Omzendbrief met betrekking tot  fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

   
  Verpakkingshout
 • Mededeling (PDF) : verpakkingshout en stuwhout in de havens en luchthavens
 • Fytosanitaire invoercontroles van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van specifieke goederen van oorsprong uit China en Wit-Rusland.
  • Omzendbrief.
  • Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/127 van de Commissie van 3 februari 2021 tot vaststelling van vereisten voor het in de Unie binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van bepaalde goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen en voor de fytosanitaire controle van dergelijk materiaal, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137.
   (Nummer CELEX - 32021R0127 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
  • Versterkte fytosanitaire controles op verpakkingshout van natuursteen geïmporteerd uit China : presentatie van de vergadering van 12/03/2013 met de sector (PDF)
  • Algemene voorwaarden voor de invoer van verpakkingshout dat alle soorten goederen begeleidt (ISPM15-norm)
   • Het document dat kan doorgegeven worden aan de Chinese leveranciers van natuursteen is beschikbaar in het Engels op de website van de Europese Commissie
   • Zie eveneens het advies van 11/06/2009 hieronder
 • Bericht van 11/06/2009 betreffende de invoereisen voor houten verpakkingsmateriaal (PDF)
 • Bericht van 20/08/2008 betreffende een eerste vondst van Aziatische boktorren (Anoplophora) in België en de controles op houten verpakkingsmateriaal.

          (zie ook Export)

   
 

   
   
Informatie per land
 • Zwitserland
  Bericht van 06/04/2004 (PDF) aan de in- en uitvoerders van planten, plantaardige producten en andere materialen uit of naar Zwitserland.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.03.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet