Deze bladzijde weergeven in het :   Frans  Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Algemene fytosanitaire wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Algemene fytosanitaire wetgeving 

Europese wetgeving

Om de EU beter te beschermen tegen de insleep van plaagorganismen die schadelijk zijn voor onze land-, tuin- en bosbouwteelten en voor de natuur in het algemeen werd richtlijn 2000/29/EG op 14/12/2019 vervangen door verordening (EU) 2016/2031. Met deze verordening worden nieuwe en strengere regels van kracht voor de handel in planten en plantaardige producten.
Informatie over de Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031

   
 

Op 14/12/2019 is ook verordening (EU) 2017/625 over officiële controles en andere officiële activiteiten in werking getreden, waarvan de werkingssfeer uitgebreid wordt met onder andere plantengezondheid. Dit heeft vooral een impact op de werkwijze van de bevoegde overheden en de organisatie van de controles bij invoer (onder andere de vaststelling van de inspectiefrequenties). Deze verordening regelt ook de oprichting van Europese referentielaboratoria voor plantengezondheid. Ondertussen werden daarenboven voor fytosanitaire controles een aantal bijkomende inspectiefrequenties vastgelegd in uitvoeringsverordening (EU) 2019/66.

   
   
  MEDEDELING: Belangrijke aanpassing van de fytosanitaire wetgeving
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.04.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet