Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

Bekijk video
Mensen en dieren, één enkele gezondheid

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden.


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Activiteitenverslag 2020

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


BREXIT: nieuwe voorwaarden voor export van producten van dierlijke oorsprong naar het VK, die voorzien waren vanaf 1 oktober 2021, uitgesteld tot 1 juli 2022.

Algemeen info rond de Brexit via https://www.favv-afsca.be/brexit/nl/

  

  

Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten

Bericht voor de producenten van gecertificeerd pootgoed (PDF)

Gepubliceerd op 13 september 2021

 

Omzendbrief "Dierlijke producten"
Informatie over de voedselketen (VKI) voor runderen, schapen en geiten
Gepubliceerd op 9 september 2021

 

Persbericht
Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Chiny.
Gepubliceerd op 8 september 2021


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een vogelhandelaar in Menen. Naast een beschermingszone van 3 km wordt ook een bewakingszone van 10 km ingesteld rond de besmetting.
Gepubliceerd op 2 september 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild.
Gepubliceerd op 1 september 2021


Persbericht
Afrikaanse varkenspest: Japan, het 14de land dat het embargo op Belgisch varkensvlees opheft, een kans om de balans op te maken
Gepubliceerd op 1 september 2021


Oproep voor kandidaturen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering
- Zelfstandige dierenartsen
- Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters
Gepubliceerd op 27 augustus 2021


Mededelingen

Ondersteuning van bedrijven en opschorting van niet-essentiële controles (20/08/2021)

Overstromingen Juli 2021 (Update 13/08/2021)


Persbericht
Vogelgriepvirus: David Clarinval blij met het herwinnen van de ziektevrije status in België
Gepubliceerd op 18 augustus 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV.
Gepubliceerd op 18 augustus 2021


  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen, houders van huisdieren en nutsdieren, en laboratoria - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)
Actieve biociden tegen dit virus


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië: Melk en melkproducten (PDF) (Augustus 2021)
Gepubliceerd op 16 augustus 2021


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Stromen die worden gevaloriseerd als diervoeder : verbod op het gebruik van afval, nieuwe juridische status van deze producten
Gepubliceerd op 12 augustus 2021


Persbericht
230 paardenpaspoorten worden gescreend door het FAVV in het kader van de Europese actie OPSON X.
België leidt de strijd tegen illegaal geproduceerd paardenvlees.

Gepubliceerd op 9 augustus 2021


Omzendbrief "Dieren"
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 4 augustus 2021


Persbericht
Milieuverontreiniging PFAS.
Eerste resultaten van de specifieke bemonsteringscampagne die het FAVV uitvoerde in de omgeving van Zwijndrecht en start van onderzoek naar de achtergrondverontreiniging in de voedselketen.

Gepubliceerd op 29 juli 2021


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer
Gepubliceerd op 28 juli 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
Gepubliceerd op 22 juli 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Gepubliceerd op 20 juli 2021


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Moerzeke. Tijdelijke zones met bijkomende maatregelen worden ingesteld rond de haard
Gepubliceerd op 17 juli 2021


Mededeling
ONWEER : DE KANTOREN VAN DE LOKALE CONTROLE-EENHEID VAN LUIK ZIJN OOK OP VRIJDAG 16 JULI 2021 GESLOTEN
Gepubliceerd op 16 juli 2021


Mededeling
ONWEER : DE KANTOREN VAN DE LOKALE CONTROLE-EENHEID VAN LUIK ZIJN GESLOTEN OP DONDERDAG 15 JULI 2021
Gepubliceerd op 15 juli 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Keuring van varkens
Gepubliceerd op 12 juli 2021


Persbericht
Verontreiniging PFAS
Het FAVV zet de algemene monitoring voort en vult aan met specifieke bemonsteringscampagne in regio Zwijndrecht

Gepubliceerd op 1 juli 2021


Persconferentie van 25 juni 2021
Activiteitenverslag 2020 Voorstelling activiteitenverslag door Herman Diricks: herbekijk de livestream!
Activiteitenverslag 2020
Persbericht
Gepubliceerd op 25 juni 2021
Werkaanbiedingen

Terugroepingen van producten met Ethyleenoxide

Vogelgriep
Nieuwe maatregelen

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Information on the 25th Conference on Food Microbiology
7 & 8 october 2021
https://www.bsfm.be

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
- Nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren
- Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"
- Meer info

Waarom en hoe verbinding maken?

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.09.2021   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet