Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Bioveiligheidsenquête 2020

  Een risicoanalyse dient jaarlijks uitgevoerd te worden op alle commercieel pluimveebedrijven.

Deze risicoanalyse dient uitgevoerd te worden aan de hand van de door het FAVV uitgewerkte bioveiligheidsvragenlijst:
  • Indien het bedrijf nog steeds actief is, wordt de vragenlijst door de sanitair verantwoordelijke ingevuld, met de hulp van zijn bedrijfdierenarts. Beiden ondertekenen het document.
  • Indien het bedrijf niet meer actief is, wordt enkel de eerste bladzijde van de vragenlijst door de sanitair verantwoordelijke ingevuld. De sanitair verantwoordelijke doet het nodige bij DGZ/ARSIA wat betreft de melding van zijn/haar stopzetting.


In ieder geval moet de vragenlijst ten laatste op 15 december 2020 toekomen op de LCE waarvan het bedrijf afhangt.

Nuttige link: Notificatie van de stopzetting van de activiteit

Datum
Onderwerp
Documenten
28/10/2020 Bioveiligheidsvragenlijst 2020
- brief aan de houders
- vragenlijst
- toelichting aan de vragenlijst
 
Brief (PDF)
Vragenlijst (PDF)
Toelichting (PDF)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.10.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet