Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Nieuwe besmetting van vogelgriep bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw


 

Op 22 juni 2022 werd een nieuwe besmetting van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). Rond deze besmetting worden een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. De beschrijving van deze zones en de maatregelen die er van toepassing zijn, zijn hier terug te vinden.

Deze nieuwe besmetting en de talrijke besmette wilde vogels die langs de Belgische kust zijn aangetroffen, wijzen erop dat het virus actief in ons land circuleert.

Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels  de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Het ophokken van pluimvee vanprofessionele en particuliere houders is niet langer verplicht (behalve voor pluimvee van professionele pluimveehouders dat in de gevoelige natuurgebieden wordt gehouden), maar het wordt nog steeds aanbevolen om het pluimvee af te schermen, met name door het gebruik van netten.

Het voederen van pluimvee en andere vogels van particuliere houders moet nog steeds binnen of onder netten gebeuren. Dit is niet langer het geval voor het drenken van hun pluimvee.

Ter herinnering: pluimvee van professionele pluimveehouders moet altijd binnen (of onder netten) gevoederd en gedrenkt worden. Het is ook verboden deze vogels water te geven met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels.

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet