Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Alert:  Opheffen van de bewakingszone in Menen


 

Op 2 oktober 2021 wordt de bewakingszone in Menen opgeheven.

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval

type virus

dieren

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

pluimvee

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

gevangenschap gehouden vogels

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

pluimvee

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

pluimvee

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

28-02-2021

Silly
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone
16-04-2021
10-05-2021
Waregem
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021
14-05-2021

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021
23-05-2021
Weert (NL)
H5N8 (hoog pathogeen)
pluimvee
Toezichtsgebied (10 km)
23-05-2021
21-06-2021
Le Roeulx
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone (500 m)
10-06-2021
10-07-2021

Beschermingszone (3 km)

10-06-2021
10-07-2021

Bewakingszone (10 km)

10-06-2021
10-07-2021
Moerzeke
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone (500 m)
16-07-2021
15-08-2021

Beschermingszone (3 km)

16-07-2021
15-08-2021

Bewakingszone (10 km)

16-07-2021
15-08-2021
Menen
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

02-09-2021
23-09-2021

Bewakingszone (10 km)

02-09-2021
02-10-2021
Chiny
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
niet van toepassing
-
-
Arlon
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
niet van toepassing
-
-

  

Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet