Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Alert: Nieuwe besmetting met hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij een vogelhandelaar in Waregem

 

Op 23 april 2021 werd een nieuwe besmetting met hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Waregem (West-Vlaanderen). Rond deze besmetting werden een beschermingsgebied van 3 km en een toezichtsgebied van 10 km afgebakend. In deze zones gelden specifieke maatregelen.

In het beschermingsgebied van 3 km zijn volgende maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels moeten worden opgehokt in een afgesloten gebouw;
 • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden;
 • Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is verboden met uitzondering van:
  • De vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied;
  • De vogels van houders die geen pluimvee houden;
  • De vogels van handelaars en van vogelverkooppunten, zelfs indien er pluimvee aanwezig is; pluimvee mag hier echter niet worden verkocht, noch verplaatst.
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het Agentschap waartoe zij behoren (zie contactgegevens hier). Particuliere houders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Behalve deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele of particuliere houder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen van toepassing voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen kan via deze link worden geraadpleegd.

In het toezichtsgebied van 10 km zijn volgende maatregelen van kracht:

 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden;
 • Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is verboden met uitzondering van:
  • De vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied;
  • De vogels van houders die geen pluimvee houden;
  • De vogels van handelaars en van vogelverkooppunten, zelfs indien er pluimvee aanwezig is; pluimvee mag hier echter niet worden verkocht, noch verplaatst.
 • Elke professionele houder van pluimvee en andere vogels moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. Hij stuurt deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan hij afhangt (zie contactgegevens hier).
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Behalve deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele of particuliere houder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen van toepassing voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen kan via deze link worden geraadpleegd.

 

Op 16 april werd in Silly (Henegouwen) ook een geval van hoog pathogene vogelgriep H5N8 ontdekt bij particulier gehouden pluimvee.  Er werd een tijdelijke bufferzone rond het geval afgebakend. De maatregelen die er van kracht zijn vindt u hier.

Waakzaamheid blijft daarom geboden: het vogelgriepvirus is nog steeds in België aanwezig! In het hele land blijven de algemene preventieve maatregelen van kracht (zie verder).


Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.


Haard of geval

type virus

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

28-02-2021

Silly H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone 16-04-2021  
Waregem H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021  

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021  


Algemeen geldende maatregelen, in gans België
 

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

 • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven , moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders. De verkoop van pluimvee en vogels door professionele handelaars op openbare markten is wel toegestaan.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen van kippen verboden. Behalve de toegestane derogaties (link naar maatregelen) moeten alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.


Verhoogde waakzaamheid
Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

 • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
 • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
 • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
 • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet