Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Informatie voor hobbyhouders (particulieren)
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Informatie voor particuliere pluimveehouders (hobbyhouders)

 

Er zijn sinds 13 november 2020 gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels op verschillende locaties. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert onder wilde vogels in ons land: meer info over deze gevallen.

Dit maakt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels groot. Zo werden ondertussen ook al besmettingen met het H5-virus vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf en bij één particuliere houder. Rond de besmette sites werden beperkingsgebieden ingesteld, waarin specifieke bijkomende maatregelen golden. Ondertussen zijn deze beperkingsgebieden allemaal opgeheven. Op het hele grondgebied blijven wel alle preventieve maatregelen van kracht.

Particuliere houders van pluimvee of vogels zijn, net als professionele houders, nog steeds verplicht om hun dieren op te hokken of af te schermen zodat elk contact met wilde vogels vermeden wordt. In de praktijk betekent dit dat pluimvee en vogels ofwel worden opgehokt in een stal, ofwel buiten worden gehouden onder een net waar wilde vogels niet door kunnen. Daarnaast is het verboden om pluimvee te drenken met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels.
De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting vanuit wilde vogels hoog blijft. Elke houder moet er dan ook rekening mee houden dat deze situatie mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijft duren.


Het verzamelen van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels is verboden. Er worden uitzonderingen gemaakt voor openbare markten en ook voor exposities en wedstrijden van pluimvee of andere in gevangenschap gehouden vogels van particuliere houders onder de voorwaarden dat er geen verandering van verantwoordelijke is en dat het pluimvee en de in gevangenschap gehouden vogels in de 10 dagen voor de verzameling of expositie opgehokt of onder netten gehouden werden.

De organisatie van de toegelaten verzamelingen moet bovendien de opgelegde maatregelen in de strijd tegen Covid opvolgen.


Waakzaamheid

Wanneer een particuliere houder bij zijn dieren ernstige symptomen vaststelt (verhoogde sterfte, plotse daling van voederopname, ademhalings-of zenuwsymptomen), is het raadzaam om altijd een dierenarts te contacteren.

Sterfte bij wilde vogels kan zoals steeds gemeld worden via de influenzalijn (zie nummer onder).

Meer informatie hierover kan u vinden op: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/wildevogels.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Influenzalijn: 0800 99 777

 

 

 

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet