Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Situatie in België

 

 

 

Besmettingen in België (vanaf 1 november 2021)

 

Professionele en particuliere pluimveehouders

Op 22 juni 2022 werd een nieuwe besmetting van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). Rond deze besmetting worden een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. De beschrijving van deze zones en de maatregelen die er van toepassing zijn, zijn hier terug te vinden.

Eerder werden vier haarden en twee gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen in pluimvee en gevangenschap gehouden vogels en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval

type virus

Dieren

zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Warhem (Frankrijk)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

26-11-2021

07-01-2022

Winnezeele (Frankrijk)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

06-12-20121 16-01-2022

Alveringem (West-Vlaanderen)

H5N1 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022

Ravels (Antwerpen)

H5N1 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

08-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

08-12-2021

07-01-2022

Rexpoede (Frankrijk)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

09-12-2021

29-12-2021

Bewakingszone (10 km)

09-12-2021

07-01-2022

Winnezeele (Frankrijk)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

17-12-20121 16-01-2022
Herzeele (Frankrijk)

H5Nx (hoog pathogeen)

Pluimvee

Bewakingszone (10 km)

20-12-20121 19-01-2022
Veurne (West-Vlaanderen) H5N1 (hoog pathogeen) Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

28-12-2021

18-01-2022

Bewakingszone (10 km)

28-12-2021

27-01-2022

Bocholt (Limburg) H5N1 (hoog pathogeen) In gevangenschap
gehouden vogel

Beschermingszone (3 km)

07-01-2022 28-01-2022

Bewakingszone (10 km)

07-01-2022 06-02-2022

Vrasene (Oost-Vlaanderen)

11-03-2022

H5N1 (hoog pathogeen) In gevangenschap
gehouden vogel
Niet van toepassing - -

Meulebeke (West-Vlaanderen)

H5N1 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingszone (3 km)

30-03-2022

20-04-2022

Bewakingszone (10 km)

30-03-2022

29-04-2022

Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) H5N1 (hoog pathogeen) In gevangenschap
gehouden vogel

Beschermingszone (3 km)

22-06-2022

13-07-2022*

Bewakingszone (10 km)

22-06-2022

22-07-2022*

*Dit is de voorlopige datum. De reële datum van opheffing hangt af van de resultaten van de eindmonitoring in de zone

In het vorige vogelgriepseizoen (november 2020 tot september 2021) werden op 2 professionele bedrijven, bij 2 vogelhandelaars en bij 6 particuliere houders besmettingen met het hoog pathogene H5-virus vastgesteld. Meer info over deze haarden en gevallen.

Wilde vogels

Sinds 11 november 2021 werden meerdere gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij wilde vogels op verschillende locaties in België. Meer info over deze gevallen.

Dit wijst erop dat er nog steeds vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.

Periode van verhoogd risico

Sinds 15 november geldt in het hele land een periode van verhoogd risico. Op basis van een ondertussen gunstigere epidemiologische situatie worden de maatregelen met ingang van 14 mei aangepast:

- Het ophokken van pluimvee van zowel professionele als particuliere houders is niet langer verplicht maar wordt wel aanbevolen (b.v. afschermen onder netten).

- Alle pluimvee en andere vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd om het risico van in contact te komen met wilde vogels te beperken.

 

Bewakingsprogramma vogelgriep
Om de eventuele insleep van aviaire influenzavirussen snel op te sporen, heeft het FAVV reeds twee bewakingsprogramma’s in de pluimveestapel lopen:

  • De serologische screening heeft tot doel om de prevalentie van vogelgriepvirussen van de subtypes H5 en H7 bij pluimvee op pluimveebedrijven te bepalen. Er wordt daarbij bloed genomen op pluimveehouderijen met meer dan 200 stuks pluimvee (uitgezonderd de braadkippenbedrijven). De houderijen die in de gevoelige natuurgebieden gelegen zijn, de houderijen met vrije uitloop en alle kalkoenen-, ganzen- en eendenbedrijven worden in de loop van het jaar een tweede keer bemonsterd.
  • In de passieve monitoring worden alle gevallen van abnormale ziekte of sterfte bij pluimvee en alle gevallen van belangrijke eilegdaling of sterk verminderde voeder- en wateropname door de bedrijfsdierenarts onderzocht. Als deze een besmetting met het vogelgriepvirus niet kan uitsluiten, dan mag geen enkele therapeutische behandeling worden opgestart vooraleer er monsters of kadavers voor een autopsie en eventueel bijkomend onderzoek zijn overgemaakt aan de laboratoria van DGZ en ARSIA.

De wilde vogels vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. De drie Gewesten hebben, in overleg met het FAVV, bewakingsprogramma’s opgezet.

Alle monsters van bewakingsprogramma's worden verzonden naar en geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden vervolgens geregistreerd bij het EFSA, die deze integreert in haar rapporten over de situatie van aviaire influenza in Europa.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2022    |   - Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet