Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Situatie in België

 

Besmettingen in België

Wilde vogels

Sinds 13 november 2020 werden meerdere gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels op verschillende locaties: meer info over deze gevallen.

Sinds 1 maart werden geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. Maar dat wil niet zeggen dat vogelgriep niet meer circuleert onder wilde vogels in ons land. De kans op besmetting van pluimvee door wilde vogels is wel kleiner dan voordien, maar bestaat nog steeds.

Professionele en particuliere pluimveehouders

Op 23 april 2021 werd een nieuwe besmetting met hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Waregem (West-Vlaanderen). Rond deze besmetting werden een beschermingsgebied van 3 km en een toezichtsgebied van 10 km afgebakend. In deze zones gelden specifieke maatregelen.

Op 16 april werd in Silly (Henegouwen) ook een geval van hoog pathogene vogelgriep H5N8 ontdekt bij particulier gehouden pluimvee.  Er werd een tijdelijke bufferzone rond het geval afgebakend. De maatregelen die er van kracht zijn vindt u hier.

Voordien werden nog besmettingen met het hoog pathogene H5-virus vastgesteld op 2 professioneel bedrijven en bij één particuliere houder. Daarnaast werd ook een besmetting met een laag pathogeen H5-virus gevonden op een ander pluimveebedrijf. Rond al deze besmette sites werden beperkingsgebieden ingesteld, maar deze zones werden ondertussen al opgeheven.

Op het hele grondgebied blijven wel alle preventieve maatregelen van kracht (zie verder).

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval

Aard virus

Aard zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

29-02-2021

Silly H5N8 (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone 16-04-2021  
Waregem H5N8 (hoog pathogeen)

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021  

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021  


Maatregelen in België als gevolg van een periode van verhoogd risico

De maatregelen die  zijn genomen naar aanleiding van de aankondiging van minister Clarinval van 1 november 2020 over een periode van verhoogde risico, zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven , moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als hobbyhouders. De verkoop van pluimvee en vogels door professionele handelaars op openbare markten is wel toegestaan.

 

Bewakingsprogramma vogelgriep
Om de eventuele insleep van aviaire influenzavirussen snel op te sporen, heeft het FAVV reeds twee bewakingsprogramma’s in de pluimveestapel lopen:

  • De serologische screening heeft tot doel om de prevalentie van vogelgriepvirussen van de subtypes H5 en H7 bij pluimvee op pluimveebedrijven te bepalen. Er wordt daarbij bloed genomen op pluimveehouderijen met meer dan 200 stuks pluimvee (uitgezonderd de braadkippenbedrijven). De houderijen die in de gevoelige natuurgebieden gelegen zijn, de houderijen met vrije uitloop en alle kalkoenen-, ganzen- en eendenbedrijven worden in de loop van het jaar een tweede keer bemonsterd.
  • In de passieve monitoring worden alle gevallen van abnormale ziekte of sterfte bij pluimvee en alle gevallen van belangrijke eilegdaling of sterk verminderde voeder- en wateropname door de bedrijfsdierenarts onderzocht. Als deze een besmetting met het vogelgriepvirus niet kan uitsluiten, dan mag geen enkele therapeutische behandeling worden opgestart vooraleer er monsters of kadavers voor een autopsie en eventueel bijkomend onderzoek zijn overgemaakt aan de laboratoria van DGZ en ARSIA.

De wilde vogels vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. De drie Gewesten hebben, in overleg met het FAVV, bewakingsprogramma’s opgezet.

Alle monsters van bewakingsprogramma's worden verzonden naar en geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden vervolgens geregistreerd bij het EFSA, die deze integreert in haar rapporten over de situatie van aviaire influenza in Europa.

 

 

 

 

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet