Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Diervoeders > Zwitserland > Export van dierlijke bijproducten en afgeleide...
Export naar derde landen


  Zwitserland

EXPORT VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN NAAR ZWITSERLAND

Gelet op de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten inzonderheid aanhangsel 6 van bijlage 11 wordt de handel in dierlijke bijproducten en afgeleide producten tussen de EU en Zwitserland beschouwd als intracommunautair handelsverkeer d.w.z. dat voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die onder het toepassingsgebied vallen van verordening (EG) nr. 1069/2009 (verordening dierlijke bijproducten) dezelfde voorwaarden gelden als voor de verzending naar EU lidstaten (m.a.w. voor deze producten is er geen sanitair certificaat vereist). Meer informatie kan men terugvinden op de website van de Federal Food Safety and Veterinary Office van Zwitserland. (18/08/2021)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.08.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet