Deze bladzijde weergeven in het: Frans Néerlandais Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Financiering van het FAVV


Heffing

  De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door een jaarlijkse heffing en retributies betaald door de operatoren van de voedselketen en die onder de controle vallen van het Voedselagentschap.

De heffing wordt jaarlijks geïnd in alle sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert. Zij dient om een deel van de kosten te dekken verbonden aan het controleprogramma van het FAVV en de BSE-testen (boviene spongiforme encefalopathie of dollenkoeienziekte).

Het bedrag van deze heffing is afhankelijk van diverse factoren zoals:
- de sector waarin een bedrijf actief is;
- de productiecapaciteit;
- de personeelssterkte.

De bedragen van de heffing worden jaarlijks geïndexeerd.
 
Heffing 2023
De electronische aangifte is hier beschikbaar.

Heffing van vorige jaren
Neem contact op met het contactcenter als het gaat om een heffing van voor het lopende jaar.

Contactcenter Heffing
Tel.: 02 211 99 00
van maandag tot vrijdag (behalve dinsdagnamiddag)
van 8u30 tot 12u en
van 13u tot 16u30
Mail: heffingen@favv.be

Wetgeving
Wetgeving betreffende de heffing

Aangifte voor de heffing 2023


  De dienst Financiering van het FAVV stuurt u elk jaar een uitnodiging om uw activiteiten aan te geven om het precieze bedrag van uw jaarlijkse bijdrage te kunnen berekenen.

We raden u aan deze aangifte gemakshalve via de online toepassing op www.foodweb.be in te dienen - tabblad “Aangifte Heffing”, sectie “Mijn aangiften”.
De gebruikersnaam en het paswoord die nodig zijn om in te loggen worden u elk jaar per brief of via e-mail meegedeeld in de uitnodiging voor de aangifte.

Wenst u uw facturen elektronisch te ontvangen? Eenvoudiger kan het niet. Indien u uw e-mailadres nog niet ingevuld en gevalideerd hebt, zult u daartoe uitgenodigd worden. Indien u uw e-mailadres vorig jaar al had geregistreerd, kunt u dit steeds, indien nodig, wijzigen in het tabblad “Contactgegevens voor aangiftes en facturering”.

In het luik "Mijn dossier" kunt u, naast het consulteren of correct registreren van uw activiteiten, de gegevens in verband met controles en analyses die het FAVV in uw onderneming heeft uitgevoerd raadplegen. Indien u uw activiteiten heeft stopgezet, dan moet u dit ook in dit gedeelte registreren. Belangrijk: indien de onderbreking van de activiteiten heeft plaatsgevonden in 2022, dan blijft u de heffing verschuldigd en moet u uw aangifte voor dat jaar nog invullen.

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij ons contactcenter (zie coördinaten in de rechterkolom).

Wij maken u er ook op attent dat het FAVV is overgaan tot de publicatie van de resultaten van de inspecties bij operatoren die levensmiddelen verkopen aan de eindverbruiker, B to C. Hiermee wil het FAVV tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag om meer transparant te zijn.


Foodweb: Wachtwoord vergeten (PDF)

Informatiegids 2023 (PDF) -UPDATE-

Tarieven 2023 (PDF) -UPDATE-
Formulier voor de aangifte
Model van het formulier "aangifte heffing FAVV" (PDF) -UPDATE-
Dit model van formulier dient enkel als voorbeeld. Enkel het originele formulier dat u per post ontvangt, mag gebruikt worden.
Kunt u de "aangifte heffing FAVV" (en de factuur) in een andere taal ontvangen ? (PDF) (taalwetgeving)
Geïntegreerde aangifte – Frontoffice – beheer van de referenties (PDF)
U wil uw "aangifte heffing FAVV" elektronisch indienen ?
Uw identificatiegegevens zijn verkeerd ?
Voer de wijzigingen in via Foodweb > tabblad ‘’Mijn dossier’’ of verwittig de Locale controle-eenheid door middel van het aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning.
Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Formulier "Identificatie van de leden van de vennootschap of van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid"
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.06.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet