Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie > Hygiëne in de primaire plantaardige productie
Hygiëne in de primaire plantaardige productie

    
Wetgeving
Kiemgroenten producenten
Irrigatiewater
Richtsnoeren voor de productie van verse groenten en fruitWetgeving

  De Europese en Belgische wetgeving is samengevat in het ELI Hygiëne document. Door op de links te klikken in het document vindt u steeds de laatste geconsolideerde versie van de wetgeving. Naar boven


Kiemgroenten producenten

 

Erkenning van productievestigingen van kiemgroenten

Producenten van kiemgroenten moeten erkend zijn onder de volgende activiteit: “PAP 963: Boerderij – kiemgroenten; PL42: Landbouwbedrijf; AC64: productie; PR197: Kiemgroenten. Hiervoor moeten ze een aanvraag indienen bij hun Lokale Controle-eenheid (verdere info en het aanvraagformulier vindt u hier). De voorwaarden voor het verwerven van een erkenning staan beschreven in de bijlage van Verordening (EU) nr. 210/2013. (Nummer CELEX – 32013R0210 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Lijst van erkende inrichtingen.

Verplichte microbiologische analyses

De microbiële analyses van kiemgroenten zijn beschreven in Verordening (EC) 209/2019 die Verordening (EG) Nr. 2073/2005 wijzigde. (Nummer CELEX – 32005R2073 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Eisen op vlak van traceerbaarheid

Naast het koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, zijn er aanvullende specifieke eisen voor partijen kiemgroenten en voor partijen zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten. Deze eisen zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 208/2013. (Nummer CELEX – 32013R0208 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 Naar boven


Irrigatiewater

 

De Europese Verordening 852/2004 (Nummer CELEX – 32004R0852 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen) legt de regels op met betrekking tot het gebruik van water in de primaire productie. Drinkwater of schoon water moet gebruikt worden waar nodig om besmetting te voorkomen.
Verder moet er ook opgelet worden voor blauwalgen. Meer informatie over blauwalgen vind u hier.
 Naar boven


Richtsnoeren voor de productie van verse groenten en fruit

  De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd, 2017/c163/01, die bedoeld zijn om boeren, ongeacht de omvang van hun bedrijf, te helpen met de hygiënevoorschriften voor de productie en verwerking van verse groenten & fruit. Naar boven
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.10.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet