Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Beslissing van de Europese Commissie: contactmaterialen op...
Mededeling (15/02/2021) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Beslissing van de Europese Commissie: contactmaterialen op basis van bamboevezels en melamine mogen niet meer in de handel worden gebracht

  Sinds enige tijd heeft de consument in de winkels een rijke keuze aan vaatwerk en keukengerei dat bamboevezels bevat. Deze producten worden vaak gebruikt als alternatief voor wegwerpvaatwerk of ook nog als een “meer natuurlijk” alternatief voor bepaald keukengerei vervaardigd uit melamine, zoals bordjes voor kinderen.

Nochtans, vaatwerk gemaakt van bamboevezels bestaat niet altijd voor 100% uit bamboe! Meestal wordt een polymeer, meestal melamine, toegevoegd aan deze bamboevezels. Welnu, elk materiaal dat melamine bevat, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, wordt als kunststof beschouwd en moet dus voldoen aan de voorschriften van de EU-wetgeving betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (Verordening (EU) 10/2011). Op basis van deze EU-wetgeving is bamboe niet toegelaten voor de vervaardiging van dergelijke producten.


Je hebt bamboe en (vezels van) bamboe!

Anderzijds, zijn er producten die enkel uit bamboe zijn vervaardigd, eventueel bedekt met een laagje vernis of ze zijn verlijmd, en dus geen melamine of andere kunststof materialen bevatten. Deze producten zijn toegelaten en vallen onder een andere wetgeving (Verordening (EG) 1935/2004 en het Koninklijk besluit van 11 mei 1992).

De consument kan visueel het onderscheid maken tussen materiaal dat gemaakt is van bamboe en materiaal dat bestaat uit een mengsel van bamboevezels en melamine. In het eerste geval is de houtstructuur van de bamboe duidelijk aanwezig. In het tweede geval lijkt het materiaal op kunststof. De structuur van bamboe/hout is niet meer aanwezig.


Voorafgaande beoordeling voordat het product op de Europese markt wordt gebracht

Alle materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, moeten worden beoordeeld door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) alvorens ze worden toegelaten om op de Europese markt te worden gebracht. Een dergelijke beoordeling werd nooit uitgevoerd voor producten die, onder andere, uit bamboevezels bestaan. Daarom kan het gebruik van deze vezels in kunststof materialen niet als veilig voor de consument worden beschouwd.

In Duitsland heeft het “Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)”, een onderzoeksinstituut, een studie verricht naar de stabiliteit van deze materialen. Uit deze studie is naar voren gekomen dat vaatwerk uit bamboevezels niet stabiel is, met andere woorden dat migratie kan plaatsvinden van het kunststof materiaal naar voedsel of dranken. Deze migratie vindt over het algemeen plaats onder invloed van warmte of in een zuur milieu.

Enerzijds is er dus het risico in verband met de migratie van stoffen in het voedsel en het feit dat bamboe niet is toegelaten als toevoegingsmiddel bij de vervaardiging van kunststof materialen. Anderzijds worden voorwerpen vervaardigd uit bamboevezels verondersteld natuurlijke en biologische producten te zijn. Ze zijn dit echter niet, aangezien ze ook polymeren zoals melamine bevatten.

De Europese Commissie heeft bijgevolg beslist dat het gebruik van bamboevezels in kunststof materialen niet is toegelaten en dat dit type producten die in de handel verkrijgbaar zijn niet voldoen aan de Europese normen. België sluit zich dus aan bij deze beslissing om het gebruik van dit niet-toegestane toevoegingsmiddel te verbieden.


Geharmoniseerde acties op Benelux-niveau

Met het oog op de harmonisatie zijn de partners van de Benelux een gemeenschappelijke verklaring (PDF) overeengekomen. Dit verbod zal dus vanaf het tweede kwartaal van 2021 worden gecontroleerd door de 3 landen.


Zie ook https://www.health.belgium.be/nl/het-gebruik-van-bamboe-hout-en-andere-natuurlijke-materialen-kunststoffen
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet