Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus...
Persbericht (26/11/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Menen

  Net als in verschillende Noord-Europese landen is nu ook in België een uitbraak van het hoog pathogeen vogelgriepvirus H5 bevestigd in de gemeente Menen, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om besmettingen in een vleeskippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het aanwezige pluimvee geruimd en worden een beschermingsgebied van 3km en een toezichtsgebied van 10 km rond de haard ingesteld.

Eerste uitbraak op een pluimveehouderij in België sinds 2017.


Naast de reeds geldende maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen (zie persbericht van 13 november 2020), zijn er een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10km ingesteld rond de pluimveehouderij die getroffen is door het virus. Binnen deze gebieden worden aanvullende maatregelen genomen.

In het toezichtsgebied (10km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder van pluimvee moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder en elke inwoner met pluimvee of vogels in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In het beschermingsgebied (3km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In beide zones worden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.

De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.

Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie. Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het ganse land. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Meer info over het vogelgriepvirus via: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet