Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: uitbraak van vogelgriep op een ...
Persbericht (17/12/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Diksmuide

  Op 17 december 2020 is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveehouderij in de gemeente Diksmuide, provincie West-Vlaanderen. Verdere resultaten zullen moeten uitwijzen of het om een hoog of laag pathogene variant gaat. De besmettingen werden vastgesteld in een braadkippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt op dit moment een tijdelijke bufferzone van 3km rond de haard ingesteld. Indien verdere resultaten uitwijzen dat het om een hoog pathogene variant gaat, zullen de maatregelen worden uitgebreid.

Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingen bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op drie. Behalve deze besmetting en de besmettingen met een hoogpathogene variant op een pluimveehouderij in Menen en bij een hobbyhouder in Dinant zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.


Tijdelijke bufferzone van 3km wordt ingesteld rond de haard

Naast de reeds geldende algemene maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen (zie persbericht van 14 november 2020), wordt een tijdelijke bufferzone ingesteld met een straal van 3 km rond de getroffen pluimveehouderij in Diksmuide. Binnen dit gebied worden aanvullende maatregelen genomen. De maatregelen in de zone, die hieronder worden toegelicht, zijn al voor onbepaalde duur van kracht.

In de tijdelijke bufferzone (3 km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moeten alle houders van pluimvee en andere vogels een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.
Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het Agentschap waarvan zij afhangen. Particuliere houders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun gemeente- of stadsbestuur.
Daarnaast zijn een reeks maatregelen van kracht voor de commerciële pluimveebedrijven in deze zone.


Zones rond pluimveehouderij in Menen wellicht opgeheven

In Menen is vannacht het beschermingsgebied (3 km rond de haard), dat op 26 november werd ingesteld rond de besmette pluimveehouderij in Menen, versmolten met het toezichtsgebied (10 km rond de haard). Dit toezichtsgebied zal naar alle verwachtingen kunnen worden opgeheven in de nacht van 25 op 26 december. Het blijft belangrijk dat de professionele bedrijven de bioveiligheidsmaatregelen goed opvolgen!


Ophokplicht blijft gelden, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt).
Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.


Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.


Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet