Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Persbericht (17/07/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder in Moerzeke. Tijdelijke zones met bijkomende maatregelen worden ingesteld rond de haard.

 

Op 16 juli 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Moerzeke (Hamme), provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om een hoogpathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een bewakingszone (10km), een beschermingszone (3km) en een tijdelijke bufferzone (500m) rond de haard ingesteld. In deze zones komen bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere pluimveehouders. In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen genomen.


In de bewakingszone (10 km) en beschermingszone (3km) zullen alle professionele houders binnen de 24 uur een inventaris moeten opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Bovendien wordt ook een tijdelijke bufferzone (500m) rond de haard ingesteld. Hier moeten ook hobbyhouders binnen de 48 uur een inventaris aan de burgemeester overmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. In deze zone gelden verder volgende maatregelen:

  • Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten),
  • pluimvee en andere gehouden vogels moeten verplicht binnen worden gevoederd en gedrenkt om het contact met wilde vogels te beperken,
  • tenslotte zijn ook alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels verboden.


Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat alle pluimveehouders nog steeds voorzichtig moeten zijn. Het risico op besmetting via wilde vogels blijft laag genoeg om geen bijkomende maatregelen in de rest van het land te hoeven nemen.


Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.07.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet