Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus: David Clarinval blij met het herwinnen...
Persbericht (18/08/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus: David Clarinval blij met het herwinnen van de ziektevrije status in België

  Op 16 augustus 2021 keurde de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de zelfverklaring – ingediend door het FAVV – goed, waardoor België zijn ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee heeft herwonnen. Deze zelfverklaring kan worden geraadpleegd op de website van het OIE.

De herwinning van onze ziektevrije status op internationaal niveau bij de OIE zal de handel in pluimvee met derde landen terug mogelijk maken.


Op 1 november 2020 werd een “periode van verhoogd risico” afgekondigd in België, nadat het hoogpathogene aviaire influenzavirus bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan werden extra bioveiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dijken. Ondanks de invoering van deze maatregelen werd op 13 november 2020 ook in België het virus bij wilde vogels vastgesteld. Vervolgens werden verschillende uitbraken van aviaire influenza bij pluimvee en andere gedomesticeerde vogels vastgesteld.

In Europa worden nog steeds gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels. Dit toont aan dat het virus momenteel nog actief circuleert in deze populaties. Daarom blijft waakzaamheid geboden in België en is het nog steeds belangrijk om de algemene bioveiligheidsmaatregelen na te leven.

De Federale en Gewestelijke autoriteiten houden samen toezicht om zo een eventuele herinsleep van het virus vroegtijdig te detecteren. Bij pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels wordt actief toezicht gehouden door middel van bemonsteringen in pluimveebedrijven. Er wordt ook een zogenaamd “passief” toezicht gevoerd door de houders van in gevangenschap levende vogels en pluimvee, alsook van hun dierenartsen die waakzaam zijn voor abnormale sterfte of klinische symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenzavirus. Ook bij wilde vogels wordt nog steeds op het ganse grondgebied toezicht gehouden.

David Clarinval, minister van Landbouw: “Dankzij de informatie over de evolutie van de epidemiologische situatie die het FAVV verzamelde en meedeelde, heb ik de gepaste beslissingen kunnen nemen om tijdens de periode van verhoogd risico de dieren van onze professionele bedrijven en hobbyhouders maximaal te beschermen en tegelijk de activiteiten van de pluimveesector zo goed mogelijk in stand te houden. Ik blijf mij samen met de afdeling ‘Internationale zaken’ van het Agentschap inzetten zodat de sector zijn marktaandeel in de export terug herwint.

Voor meer informatie over het aviaire influenzavirus :
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.08.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet