Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Bioveiligheid, mijn bedrijf is beschermd!
Thematische publicatiesBioveiligheid is het geheel van maatregelen om het risico
op het binnenbrengen van dierenziekten in het bedrijf en
de verspreiding ervan naar andere bedrijven te vermijden
of te beperken. Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen.


Publicatiedatum : Juli 2014
Update: Augustus 2019
Aantal bladzijden: 8 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF
Versie op papier: Niet beschikbaar
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.10.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet