www.favv.be       FAVV - SMILEY
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE


Hoe kan een bedrijf een "smiley" verkrijgen? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.03.2020

Wie kan de smiley bekomen?

De "smiley" kan enkel worden verkregen door bedrijven die levensmiddelen rechtstreeks aan de consument leveren (B2C):
  • de horecasector zoals restaurants, frituren, snackbars, ...
  • de sector grootkeukens zoals bedrijfsrestaurants, restaurants van overheidsdiensten, schoolkeukens, ziekenhuiskeukens …
  • de sector van de slagerijen
  • de sector van de bakkerij
  • de sector van de detailhandel zoals grootwarenhuizen, superettes, kruidenierszaken, ...
  • de sector van de opvang van baby’s en peuters
  • de sector van de hoevezuivel


Hoe de smiley verkrijgen?

Om de smiley te verkrijgen, moet het autocontrolesysteem:
  • ingevoerd zijn aan de hand van de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector die betrekking heeft op alle distributieactiviteiten. Op basis van deze gids kunnen bedrijven hun eigen autocontrolesysteem uitwerken. Er zijn ook specifieke gidsen die gebruikt kunnen worden.
  • gunstig geauditeerd zijn door een certificerings-/keuringsinstelling (OCI) die erkend is voor de betreffende gids.
  • gecertificeerd zijn voor alle B2C-activiteiten van het bedrijf.

De door de OCI’s uitgevoerde audits worden altijd uitgevoerd op basis van de gids. De door het Agentschap uitgevoerde audits zijn niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op een gids en leiden niet tot het verkrijgen van een certificaat en een Smiley. Het bedrijf geniet echter wel van de voordelen van een verminderde inspectiefrequentie en verminderde heffing.

Wanneer de operator door de OCI is gecertificeerd, mag hij zijn smiley dan ook afficheren. Indien de audit van de OCI of van het Agentschap niet gunstig afgesloten wordt, kan het bedrijf een nieuwe audit aanvragen of kan er, afhankelijk van de non-conformiteiten, een vereenvoudigde audit plaatsvinden.

Indien na een controle door het FAVV en/of de OCI blijkt dat het bedrijf de eisen van de gids niet naleeft en het autocontrolesysteem verkeerd wordt toegepast, kan het FAVV en/of de OCI de smiley laten verwijderen. Ook in dat geval kan een nieuwe, eventueel vereenvoudigde, audit plaatsvinden om opnieuw een gevalideerd autocontrolesysteem en een smiley te verkrijgen.


Waar kan ik de gidsen krijgen?
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.