www.favv.be       FAVV - SMILEY
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE


Wat is de "Smiley"? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.03.2020

De smiley

De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf beschikt over een geloofwaardig autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertificeerd is.

  • Elke smiley draagt een uniek identificatienummer.
  • Normaal gezien vindt u de smiley terug op een goed zichtbare plaats.
  • De smiley is 3 jaar geldig, wat overeenstemt met de duur van het certificaat. Indien het certificaat tijdens die 3 jaar door de OCI bij het bedrijf wordt ingetrokken, dan wordt de smiley tegelijkertijd ook ingetrokken.

Natuurlijk krijgt een bedrijf de smiley niet zomaar! Zijn zaak moet daarvoor voldoen aan een aantal vereisten.


Autocontrole

De autocontrole is het geheel van maatregelen die door een operator worden getroffen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan de wettelijke voorschriften op het vlak van:
  • voedselveiligheid
  • kwaliteit van de producten
  • traceerbaarheid
  • meldingsplicht

Het voornaamste doel van een autocontrolesysteem is op een oordeelkundige en realiseerbare manier alle mogelijke gevaren te beheersen die in het gehele productie-, verwerkings- en distributieproces kunnen voorkomen.
Dit begrip wordt in de verschillende gidsen zeer concreet uitgelegd, om de omzetting van de theorie in de praktijk te vergemakkelijken.

De invoering en toepassing van een autocontrolesysteem is een wettelijke verplichting (koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen).

Het FAVV controleert het autocontrolesysteem tijdens zijn routineopdrachten. Inrichtingen zonder autocontrolesysteem worden gesanctioneerd.

De validatie en certificatie van dit autocontrolesysteem is geen wettelijke verplichting, maar dit kan voordelen opleveren: smiley, vermindering van de jaarlijkse heffing verschuldigd aan het FAVV en vermindering van de inspectiefrequentie.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.