WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2010 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.11.2015


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 35-2010 (PDF) Risico-evaluatie van Listeria monocytogenes in gerookte zalm (dossier Sci Com 2005/79: eigen initiatief) Voeding
Advies 34-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen (dossier Sci Com 2010/27) Dier
Advies 33-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier Sci Com 2010/23) Dier
Advies 32-2010 (PDF) Actielimiet voor het gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF) in voeding voor bijen (dossier Sci Com 2010/21) Dier
Advies 31-2010 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren" (dossier Sci Com 2010/20) Voeding
Advies 30-2010 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2010/26) Dier
Advies 29-2010 (PDF)
   - Bijlagen (PDF)
Aanwijzingen voor de voedselgebonden overdracht van antibioticumresistentie van dieren naar de mens: studie van anti-bioticumresistentieprofielen en faagtype van Salmonella Typhimurium geïsoleerd bij varkens en pluimvee, uit varkens- en pluimvee-vlees en bij de mens (periode 2001-2006) - Dossier Sci Com 2007/08 : eigen initiatief Dier
Advies 28-2010 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
   - Bijlage 4 (PDF)
   - Bijlage 5 (PDF)
Ontwikkeling van een barometer van de veiligheid van de voedselketen: methodologie en gevalsstudie 'barometer van de voedselveiligheid' (dossier Sci Com 2009/09) Voeding
Advies 27-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende monsterneming in de voedselketen (dossier Sci Com 2010/18) Varia
Advies 26-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot opheffing van het besluit van de Regent van 29 maart 1946 betreffende schurft bij de éénhoevigen en de runderen (dossier Sci Com 2010/14) Dier
Advies 25-2010 (PDF) Bewaking, preventie en bestrijding van Coxiella burnetii in rundveebedrijven (dossier Sci Com 2010/12) Dier
Advies 24-2010 (PDF) Evaluatie van een programma voor de bewaking, de preventie en de bestrijding van Coxiella burnetii bij kleine herkauwers (dossier Sci Com 2010/11) Dier
Advies 23-2010 (PDF) Gebruik van putwater tijdens de productie van gist (dossier Sci Com 2009/29) Voeding
Advies 22-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij paardachtigen en ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen (dossier Sci Com 2010/13) Dier
Advies 21-2010 (PDF) Optimalisatie van het FAVV analyseprogramma: scores voor de belangrijkheid van microbiologische kwaliteits- en hygiëne-indicatoren voor de beheersing van voedselveiligheidssystemen (dossier Sci Com 2010/17: eigen initiatief) Varia
Advies 20-2010 (PDF) Aanbevelingen betreffende de communicatie met praktijkdierenartsen over opkomende dierenziekten (dossier Sci Com 2007/13bis, eigen initiatief) Dier
Advies 19-2010 (PDF) Melding van gegevens aan het slachthuis door konijnenhouders in het kader van de voedselketeninformatie (dossier Sci Com 2010/10) Dier
Advies 18-2010 (PDF) Herevaluatie van de autocontrolegids voor de vissector (dossier Sci Com 2010/06 – G-032) Voeding
Advies 17-2010 (PDF) Herevaluatie van de generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees (dossier Sci Com 2010/04 - G-018) Voeding
Advies 16-2010 (PDF) Evaluatie van het sectorale bemonsteringsplan van BELGAPOM (dossier Sci Com 2010/01) Voeding
Advies 15-2010 (PDF) Zware metalen en uranium in putwater te Ukkel (dossier Sci Com 2010/02) Voeding
Advies 14-2010 (PDF) Analyseprogramma van het FAVV: herevaluatie van de scores die zijn toegekend aan de ernst van de gevaren met betrekking tot voedselveiligheid, dierlijke productie en plantaardige productie (dossier Sci Com 2009/36B-partim chemie) Varia
Advies 13-2010 (PDF) Analyseprogramma van het FAVV: herevaluatie van de scores die zijn toegekend aan de ernst van de gevaren met betrekking tot voedselveiligheid, dierlijke productie en plantaardige productie (dossier Sci Com 2009/36A-partim microbiologie) Varia
Advies 12-2010 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky (dossier Sci Com 2009/34) Dier
Advies 11-2010 (PDF) Alternatieve analyseprocedures voor Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) en Ralstonia solanacearum (Raso) (dossier Sci Com 2009/31) Plant
Advies 10-2010 (PDF) Nieuw beleid voor de bewaking van dierenziekten – luik pluimvee en paarden (dossier Sci Com 2009/25ter) Dier
Advies 09-2010 (PDF) Carcinogene en/of genotoxische risico's in levensmiddelen: procescontaminanten (dossier Sci Com 2007/09bis: eigen initiatief)

- Bijlage 1 - fiche 1.1. Acrylamide
- Bijlage 1 - fiche 1.2. Benzeen
- Bijlage 1 - fiche 1.3.a Chloropropanolen
- Bijlage 1 - fiche 1.3.b Chloropropanolesters
- Bijlage 1 - fiche 1.3.c Glycidolesters
- Bijlage 1 - fiche 1.4. Ethylcarbamaat
- Bijlage 1 - fiche 1.5. Formaldehyde
- Bijlage 1 - fiche 1.6. Furaan
- Bijlage 1 - fiche 1.7. HAA
- Bijlage 1 - fiche 1.8. Nitro-PAK
- Bijlage 1 - fiche 1.9. Nitrosamines
- Bijlage 1 - fiche 1.10. PAK
- Bijlage 1 - fiche 1.11. Semicarbazide
- Bijlage 2 Synthesetabel
- Bijlage 3 Glossarium
Voeding
Sneladvies 08-2010 (PDF) Argumentatie van de beroepssector in verband met de maatregelen ter bestrijding van Q-koorts (dossier Sci Com 2010/05) Dier
Advies 07-2010 (PDF) Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee (dossier Sci Com 2009/35) Dier
Advies 06-2010 (PDF) Evaluatie van methoden voor het doden van pluimvee en vogels in het kader van de officiële bestrijding van aviaire influenza (dossier Sci Com 2009/33) Dier
Advies 05-2010 (PDF) Nieuw beleid voor de bewaking van dierenziekten – luik runderen (andere matrices), kleine herkauwers en varkens (dossier Sci Com 2009/25bis) Dier
Advies 04-2010 (PDF) Evaluatie van de sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie (dossier Sci Com 2009/16 – G-012) Plant
Advies 03-2010 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids voor de sector van de fabricatie, handel, invoer en transport van organische teeltsubstraten (dossier Sci Com 2009/32 – G-036) Plant
Advies 02-2010 (PDF) Blootstelling van de Belgische bevolking aan pesticidenresidu's via de consumptie van groenten en fruit: jaar 2008 (dossier Sci Com 2009/04: eigen initiatief) Voeding
Definitieve spoedraadgeving 01-2010 (PDF) Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 2009/37) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.