WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2013 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.01.2019


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 29-2013 (PDF) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier SciCom 2013/24) Dier
Advies 28-2013 (PDF) Evaluatie van de risico's verbonden aan de consumptie van voedingssupplementen in het bijzonder deze verkocht op het internet (dossier SciCom 2012/23: eigen initiatief) Voeding
Advies 27-2013 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit en ministerieel besluit betreffende de bestrijding van hondsdolheid (dossier SciCom 2013/18) Dier
Advies 26-2013 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids voor pakstations, verzamelaars en groothandelaars in eieren (dossier SciCom 2013/15 – G-042) Voeding
Advies 25-2013 (PDF) Beoordeling van de risico’s voor de voedselveiligheid van de gevolgen van overstromingen (dossier SciCom 2011/06 : eigen initiatief) Varia
Advies 24-2013 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier Sci Com 2013/17) Voeding
Advies 23-2013 (PDF) Beoordeling sectoraal bemonsteringsplan rundveesector (dossier Sci Com 2013/13) Dier
Advies 22-2013 (PDF) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen (dossier SciCom 2013/16) Dier
Advies 21-2013 (PDF) Actielimieten van toepassing op vlees van konijnen en van gekweekt wild als richtwaarden voor de proceshygiëne (dossier Sci Com 2013/14) Dier
Advies 20-2013 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2013/19) Voeding
Advies 19-2013 (PDF) Verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij groepsbehandeling van nutsdieren en het effect op resistentieselectie (dossier Sci Com 2012/10) Dier
Advies 18-2013 (PDF) Detectie van voedselallergenen (dossier Sci Com 2012/13: eigen initiatief) Voeding
Sneladvies 17-2013 (PDF) Aanwezigheid van perchloraat in bladgroenten uit serreteelt (dossier Sci Com 2013/23) Plant
Sneladvies 16-2013 (PDF) Beoordeling van een voorstel tot stopzetting van het routinematig verwijderen van de gespecifieerde risicomaterialen bij slachting van rundvee (dossier Sci Com 2013/22) Dier
Advies 15-2013 (PDF) Bewaartemperatuur van vissalades (dossier Sci Com 2013/04) Voeding
Advies 14-2013 (PDF) Koninklijk besluit betreffende de preventie van de humane besmetting door Coxiella burnetii vanuit runder-, schapen- en geitenbedrijven (dossier Sci Com 2013/09) Dier
Advies 13-2013 (PDF) Evaluatie van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de gids «vleesproducten, kant-en-klaar gerechten, salades, natuurdarmen, sauzen, bouillons en soepen» (dossier Sci Com 2013/11 - G-019) Voeding
Advies 12-2013 (PDF) Ontwerp KB tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de meldingsplicht (dossier Sci Com 2013/03) Dier
Advies 11-2013 (PDF) Evaluatie van de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (dossier Sci Com 2012/12: eigen initiatief) Voeding
Advies 10-2013 (PDF) Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens (dossier Sci Com 2013/06) Dier
Advies 09-2013 (PDF) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen” (dossier Sci Com 2013/10) Varia
Advies 08-2013 (PDF) Evaluatie van het document “Draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden” (dossier Sci Com 2012/25) Dier
Advies 07-2013 geamendeerd (PDF) Aanwezigheid van anabole en/of verboden stoffen van endogene oorsprong bij voedselproducerende dieren (dossier Sci Com 2012/07) Dier
Amendement Advies 07-2013 (PDF) Aanwezigheid van residuen van prednisolone van endogene
oorsprong in urine van varkens (dossier Sci Com 2012/07)
Dier
Advies 07-2013 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
Aanwezigheid van anabole en/of verboden stoffen van endogene oorsprong bij voedselproducerende dieren (dossier Sci Com 2012/07) Dier
Advies 06-2013 (PDF) Risicofactoren voor (mogelijk) (her-)opkomende infectieuze dierenziekten (dossier Sci Com 2006/48 : eigen initiatief) Dier
Spoedraadgeving 05-2013 (PDF) Voorstel voor een actiegrens voor het nicotinegehalte van gekweekte paddenstoelen (dossier Sci Com 2013/05) Voeding
Advies 04-2013 (PDF) Evaluatie van de scores die aan gevaren toegekend worden in het kader van de programmering van de officiële controles (dossier Sci Com 2012/26) Varia
Advies 03-2013 (PDF) - Wetsvoorstel tot versterking van de geloofwaardigheid, de transparantie en de onafhankelijkheid van de beslissingen op het vlak van de volksgezondheid.
- Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor het voeren van deskundigenonderzoeken en tot instelling van een Hoge Raad voor Deskundigenadvies
(dossier Sci Com 2013/02 : eigen initiatief)
Varia
Advies 02-2013 (PDF) Vleeskeuring zonder insnijdingen bij kalveren tot 8 maanden oud: partim prioritisatie van zoönotische agentia en monitoring (dossier Sci Com 2011/15bis) Dier
Advies 01-2013 (PDF) Risico's van carcinogene en/of genotoxische stoffen in levensmiddelen: Milieucontaminanten (dossier Sci Com 2011/04: eigen initiatief)

Bijlage 1
   - Fiche 1.1 Arsenic
   - Fiche 1.2 Cadmium
   - Fiche 1.3 Mercury and Methylmercury
   - Fiche 1.4 Lead
   - Fiche 1.5 2-Nitroanisole
   - Fiche 1.6 PBB
   - Fiche 1.7 Dioxins and DL PCB
   - Fiche 1.8 NDL PCB
   - Fiche 1.9 Chlordane
   - Fiche 1.10 Heptachlor
   - Fiche 1.11 DDT and metabolites
   - Fiche 1.12 Hexachlorobenzene
   - Fiche 1.13 Hexachlorocyclohexane
   - Fiche 1.14 Polychlorophenols
   - Fiche 1.15 Toxaphene

Bijlage 2
Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.