WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2019 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.07.2020


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 25-2019 (PDF)

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee (dossier SciCom 2019/16)

Dier
Advies 24-2019 (PDF)

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen (dossier SciCom 2019/20)

Voeding
Advies 23-2019 (PDF)

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende monsternemingen en de analyse ervan (dossier SciCom 2019/14)

Varia
Advies 22-2019 (vervangt door Advies 14-2020) (PDF) Methode voor de risicobeoordeling betreffende de aanwezigheid van vetzuuresters van glycidol in levensmiddelen (dossier SciCom 2016/31 E) Voeding
Advies 21-2019 (vervangt door Advies 13-2019 en Advies 17-2020) (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : MCPD en zijn esters + furaan (dossier SciCom 2016/31 C) Voeding
Advies 20-2019 (PDF)

Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV betreffende stoffen die verboden zijn in de voedselketen (dossier SciCom 2018/13)

Varia
Advies 19-2019 (PDF)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier SciCom 2019/15)

Plant
Advies 18-2019 (PDF) Wegingsfactoren voor de indicatoren van de barometers van de veiligheid van de voedselketen (versie 2) (dossier SciCom 2019/13) Varia
Advies 17-2019 (PDF) Beoordeling van een aanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de productie van een voedingsadditief (dossier SciCom 2019/08) Voeding
Sneladvies 16-2019 (PDF)

Aanvraag tot erkenning van screeningsmethodes voor het
remstoffenonderzoek in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk

(dossier SciCom 2019/18)

Varia
Advies 15-2019 (PDF)

Gebruik van de ‘margin of exposure’ (MOE) benadering voor het afleiden van risicogebaseerde actielimieten voor carcinogenen die onbedoeld in levensmiddelen aanwezig zijn

(dossier SciCom 2018/12)

Varia
Spoedraadgeving 14-2019 (PDF) Risicobeoordeling en maatregelen voor het reduceren van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven via gewassen en hun producten afkomstig uit de voor AVP gereglementeerde zones I en II (dossier SciCom 2019/17) Dier
Advies 13-2019 (PDF)

Autocontrolegids voor het slachten, bewerken en verkopen van gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijven  

(dossier SciCom 2019/01)

Voeding
Advies 12-2019 (PDF) Evaluatie van de risico’s bij het verlengen van de bewaarperiode van 2 maanden van op de uiterste consumptiedatum ingevroren voorverpakte levensmiddelen (dossier SciCom 2019/02) Voeding
Advies 11-2019 (PDF) Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in rauwmelkse hoeveboter (dossier SciCom 2018/17) Voeding
Sneladvies 10-2019 (PDF)

Afrikaanse varkenspest (AVP) :

- bijkomende evaluatie van het risico op   introductie in varkensbedrijven geassocieerd met het heropenen van de bospaden voor wandelaars in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP);

- evaluatie van de depopulatie van everzwijnen.

Dier
Sneladvies 09-2019 (PDF) Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven gelinkt aan het hernemen van bosbouw-werkzaamheden in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP) (dossier SciCom 2019/10) Dier
Advies 08-2019 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose (dossier SciCom 2019/03) Dier
Sneladvies 07-2019 (PDF) Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten en beoordeling van de maatregelen betreffende de voorwaarden voor herbevolking van de varkenshouderijen in het met Afrikaanse varkenspest geïnfecteerde gebied, en betreffende het vervoer en de verzameling van varkens (dossier SciCom 2019/06) Dier
Advies 06-2019 (PDF) Behandeling van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie (DBP) in het geval van een haard van brucellose, tuberculose, botulisme of Afrikaanse varkenspest (dossier SciCom 2018/10) Dier
Spoedraadgeving 05-2019 (PDF) Evaluatie van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijven geassocieerd met het verlenen van toegang aan wandelaars tot de bospaden van de zone II, een risicogebied met Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen (dossier SciCom 2019/07) Dier
Advies 04-2019 (PDF) Toxicologische bezorgdheden van mogelijke alternatieven voor de vervanging van bisfenol A in materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen (dossier SciCom 2018/08) Voeding
Sneladvies 03-2019 (PDF) Risicobeoordeling met betrekking tot de aanwezigheid van de bacterie Xylella fastidiosa in België op olijfbomen geïmporteerd uit Spanje (dossier SciCom 2019/04) Plant

Advies 02-2019 (PDF)

     - Bijlage 1 : Acrylamide (PDF)

     - Bijlage 2 : Furaan (PDF)

     - Bijlage 3 : Ethylcarbamaat (PDF)

     - Bijlage 4 : 3-MCPD (PDF)

     - Bijlage 5 : 2-MCPD (PDF)

     - Bijlage 6 : 3-MCPD vetzuuresters (PDF)

     - Bijlage 7 : 2-MCPD vetzuuresters (PDF)

     - Bijlage 8 : Glycidyl vetzuuresters (PDF)

FAVV Analyseprogramma: luik procescontaminanten

(dossier SciCom 2018/03)

Voeding
Advies 01-2019 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV met betrekking tot GGO’s en hun afgeleide producten in levensmiddelen en diervoeders (dossier SciCom 2018/09) Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.