WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2020 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.05.2021


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Sneladvies 25-2020 (PDF)

Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx (dossier SciCom 2020/19)

Dier
Advies 24-2020 (PDF) Beoordeling van het bemonsteringsplan van FEBEV voor de varkensvleessector (dossier SciCom 2016/24) Dier
Advies 23-2020 (PDF)

Chemische risico's voor de voedselketen in de omgeving van schrootverwerkende bedrijven (dossier SciCom 2020/03)

Voeding

Advies 22-2020 (PDF)

Bijlage 1: Dioxines en PCBs

    (trends) (PDF)

 - Bijlage 2: PAKs  

   (trends) (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: B. Persistente organische polluenten (POPs)
(dossier SciCom 2017/07)
Varia

Advies 21-2020 (PDF)

 - Bijlage 1: Aluminium (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 2: Antimoon (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 3a: Arseen (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 3b: Anorganisch

   arseen (trends) (PDF)

 - Bijlage 4: Barium (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 5: Cadmium (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 6: Kwik (trends) (PDF)

 - Bijlage 7: Lood (trends) (PDF)

 - Bijlage 8: Nikkel (trends)

    (PDF)

 - Bijlage 9: Tin (trends) (PDF)

 - Bijlage 10: Chroom, Cobalt,

   koper en zink (trends) (PDF)

Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: A. (Zware) Metalen & Metalloïden
(dossier SciCom 2017/07)
Varia
Advies 20-2020 (PDF) Evaluatie van de module «Kinderopvang», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2020/10) Varia
Sneladvies 19-2020 (PDF)

Zoönotisch potentieel van SARS-CoV-2 (verwekker van Covid-19 bij de mens): risico van besmetting van mens op dier en van dier op mens (Update op datum van 09/07/2020 van de epidemiologische situatie voor wat betreft de dierengezondheid)” (dossier SciCom 2020/11)

Dier
Advies 18-2020 (PDF) Actielimiet voor aluminium in cacaopoeder (herziening van advies 09-2018) (dossier SciCom 2019/19) Voeding
Advies 17-2020 (PDF) Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen : furaan (dossier SciCom 2016/31 G) Voeding
Spoedraadgeving 16-2020 (PDF)

Herevaluatie van de risico’s en maatregelen voor het reduceren van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven via gewassen en hun producten, alsook hun valorisaties, afkomstig uit de voor AVP gereglementeerde zone I en II (dossier SciCom 2020/12)

Dier
Advies 15-2020 (PDF)

Evaluatie van de module ‘groenten en fruit’ van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2019/24)

Voeding
Advies 14-2020 (PDF)

Methode voor de risicobeoordeling betreffende de aanwezigheid van vetzuuresters van glycidol in levensmiddelen (dossier SciCom 2016/31 E)

Voeding
Advies 13-2020 (PDF)

Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen: 2-monochloorpropaan: 2-monochloorpropaan-1,3-diol (2-MCPD) en zijn esters, 3-monochloorpropaan-1,2-diol (3-MCPD) en zijn esters (dossier SciCom 2016/31 C)

Voeding
Advies 12-2020 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen (dossier SciCom 2020/04) Plant
Advies 11-2020 (PDF) Evaluatie van de module «Softijs en consumptie-ijs», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2019/25) Voeding
Advies 10-2020 (PDF) Beoordeling van een aanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de productie van een voedingsingrediënt (dossier SciCom 2019/23) Voeding
Sneladvies 09-2020 (PDF) Herevaluatie van de risico's van verspreiding in wilde fauna en introductie van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkensbedrijven gelinkt aan het voorwaardelijk hernemen van verschillende activiteiten in bossen (dossier SciCom 2020/05) Dier
Advies 08-2020 (PDF) Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in Belgische hoevekazen (dossier SciCom 2019/21) Voeding
Advies 07-2020 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma met betrekking tot de fycotoxines in voedingsmiddelen (dossier SciCom 2016/13 B) Voeding
Advies 06-2020 (PDF) Semi-kwantitatieve risicobeoordeling van de mogelijke routes voor de introductie van Afrikaanse varkenspest van in het wild levende dieren naar varkenshouderijen en voor de daaropvolgende verspreiding ervan (dossier SciCom 2019/11 - eigen initiatief) Dier
Advies 05-2020 (PDF) Herevaluatie van de actiegrens voor thiouracil in urine van runderen (dossier SciCom 2019/22) Dier
Definitieve spoedraadgeving 04-2020 (PDF)

Zoönotisch risico van het SARS-CoV2 virus (Covid-19) bij gezelschapsdieren: infectie van mens naar dier en van dier naar mens (dossier SciCom 2020/07)

Dier

Definitieve spoedraadgeving 03-2020 : opgenomen in sneladvies

09-2020

Herevaluatie van de risico's van verspreiding in het wild en het binnenbrengen van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkenshouderijen in verband met een voorwaardelijke hervatting van de bosbouwwerkzaamheden in zone II (dossier SciCom 2020/06) Dier
Sneladvies 02-2020 (PDF)

Bemonsterings- en analyseplan van levensmiddelen en diervoeders rond de site van een schrootverwerkingsbedrijf in Courcelles (dossier SciCom 2020/02)

Voeding
Advies 01-2020 (PDF)

Beoordeling van een sectoraanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de industriële productie van zuivelproducten (dossier SciCom 2018/16)

Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.