WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Ingediende adviesaanvragen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.06.2022

In overeenstemming met art. 8 van de wet betreffende de oprichting van het FAVV, dat een Wetenschappelijk Comité wordt ingesteld bij het Agentschap, zijn enkel de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van het Agentschap en zijn toezichthoudende minister bevoegd om het Wetenschappelijk Comité te bevragen. Elke adviesaanvraag van derden moet dus eerst worden gericht aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, die deze eventueel doorstuurt naar het Wetenschappelijk Comité.


Nr dossier

Onderwerp
Dossier 2022/13 Microbiologische veiligheid bij afwijking van de bewaartemperatuur voor versneden tomaten en uien
Dossier 2022/12 Mogelijke natuurlijke bronnen van salicylzuurresiduen in dierlijke matrices (melk – vlees)
Dossier 2022/11 Data-analyse private assurance schemes (PAS) 
Dossier 2022/10 Koninklijk besluit van de Federale overheidsdienst volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen 
Dossier 2022/09 KB tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is 
Dossier 2022/08 Actualisatie van advies 07-2013 – aanwezigheid van endogene oorsprong van  anabole  en/of  verboden  stoffen bij voedselproducerende dieren van voedingsmiddelen. 
Dossier 2022/07 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de enzoötische runderleucose.
Dossier 2022/06 ((eigen initiatief) Symposium van het SciCom : Fraud in the food chain and consequences for food safety.
Dossier 2022/05 Evaluatie van de module GM4 “Beheersing van omgevingspathogenen in voedingsindustrie”.
Dossier 2022/04 Evaluatie van een nieuwe analytische classificatiemethode voor afgeleide producten van vlees (vleesbereidingen – vleesproducten).
Dossier 2022/03 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose.
Dossier 2022/02 Generieke autocontrolegids G-044: Verpakken en vacuüm bereiden.
Dossier 2022/01 Koninklijk besluit van 15 december 2021 houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren, deel 2.

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.