WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Ingediende adviesaanvragen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.09.2023

In overeenstemming met art. 8 van de wet betreffende de oprichting van het FAVV, dat een Wetenschappelijk Comité wordt ingesteld bij het Agentschap, zijn enkel de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van het Agentschap en zijn toezichthoudende minister bevoegd om het Wetenschappelijk Comité te bevragen. Elke adviesaanvraag van derden moet dus eerst worden gericht aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, die deze eventueel doorstuurt naar het Wetenschappelijk Comité.


Nr dossier

Onderwerp
Dossier 2023/05

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV

Dossier 2023/04

Koninklijk besluit betreffende de algemene regels voor de preventie en de bestrijding van bepaalde dierenziekten (‘horizontale’ KB)

Dossier 2023/03

Symposium SciCom 2023 

Impact van externe factoren (klimaatverandering, politieke instabiliteit, Green Deal, enz.) op de veiligheid en leveringszekerheid van plantaardige producten 

Dossier 2023/02

(eigen initiatief)

Risico-evaluatie van ziekteoverdracht tussen gehouden dieren en in het wild levende dieren 
Dossier 2022/14 (eigen initiatief) Voorbereiding van internationaal symposium (juni 2024) in het kader van Belgisch voorzitterschap in EU (thema : dierengezondheid - voedselveiligheid)
Dossier 2022/13 Microbiologische veiligheid bij afwijking van de bewaartemperatuur voor versneden tomaten en uien

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.