Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Plantengezondheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) 
 
Meten van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie)
Resultaten
F.A.Q.
F.A.Q.

  De voedselveiligheidsbarometer werd voor het eerst voorgesteld op het internationaal symposium "Measuring Food Safety and comparing self checking systems" dat op 17 november 2010 in Brussel werd georganiseerd door het FAVV en is gebaseerd op advies 28-2010 van het Wetenschappelijk Comité.
De barometers voor de dierengezondheid en de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) werden gepubliceerd in het Activiteitenverslag 2011 van het FAVV en zijn respectievelijk gebaseerd op advies 09-2011 en advies 10-2011 van het Wetenschappelijk Comité.
Wat is de plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) ?

De plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) is een meetinstrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV waarmee op jaarbasis een algemeen beeld kan worden verkregen van de fytosanitaire situatie van de planten en plantaardige producten in ons land, in vergelijking met het voorgaande jaar. Het is een uniek meetinstrument om de algemene plantengezondheid in België te meten en te volgen. Het is een primeur voor Europa.Wat meet de plantengezondheidsbarometer (fytosantaire situatie) ?

De plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) meet de fytosanitaire situatie van de planten en plantaardige producten gedurende een bepaald jaar en doet dat in hoofdzaak op basis van de resultaten van de controleactiviteiten van het FAVV.Waaruit bestaat de plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) ?

De plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) bestaat uit een korf van 13 indicatoren van de plantengezondheid die de volledige plantaardige productieketen omvatten : van de toeleveraars tot de distributie van planten en plantaardige producten. In de korf zitten zowel de controles op planten en plantaardige producten (met betrekking tot de aanwezigheid van fytopathogene quarantaineorganismen) als de procescontroles (inspecties en audits). Ook de preventieve aanpak (autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid) zit vervat in de barometer.Heeft elke plantengezondheidsindicator een gelijkwaardige impact op de globale waarde van de barometer ?

De indicatoren werden gewogen door verschillende stakeholders en experts van de voedselketen. Zij bepalen het betrekkelijke belang van de afzonderlijke plantengezondheidsindicatoren in de barometer. De 6 ‘generieke’ indicatoren, die met name betrekking hebben op de inspecties en de controles, kregen een hogere wegingsfactor toegekend dan de 7 ‘specifieke’ indicatoren.Wat kan men afleiden uit de plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) in België ?

Uit de visuele voorstelling kan niet meteen het niveau van de plantengezondheid in ons land worden afgeleid. De onderliggende cijfers geven evenwel aan dat een groot aantal indicatoren zeer hoge waarden halen (conformiteit van meer dan 95 %). Dat wil zeggen dat de plantengezondheid in ons land op een hoog peil staat.Waarom geeft de barometer alleen resultaten vanaf 2007 ?

Het bleek uiterst moeilijk om betrouwbare oudere gegevens te vinden voor alle plantengezondheidsindicatoren. De methodische risicogesteunde controle van de veiligheid van de voedselketen is een activiteit die de jongste jaren door het FAVV werd ontwikkeld en waarvan de resultaten systematisch worden bijgehouden en gerapporteerd. Verder teruggaan in de tijd levert slechts voor een te klein aantal indicatoren gegevens op.Waarom wordt het resultaat van de barometer uitgedrukt in vergelijking met de toestand in het voorgaande jaar ?

Plantengezondheid (fytosanitaire situatie) behelst vooral de afwezigheid van fytopathogene quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten. Bij de distributie/verhandeling zijn die planten en plantaardige producten dus veilig in fytosanitair opzicht. De hoogte van dat veiligheidsniveau kan evenwel moeilijk worden uitgedrukt in absolute cijfers. Dat hangt onder meer af van de door het beleid gehanteerde normen of actiegrenzen en die zijn onderhevig aan verandering. Daarom werd ervoor gekozen om bij de voorstelling van de barometer een vergelijking te maken met het voorgaande jaar.Waar kan er meer informatie worden gevonden over de ontwikkeling van de barometer ?

Advies 28-2010 van het Wetenschappelijk Comité van 10 september 2010. Ontwikkeling van een barometer van de veiligheid van de voedselketen ; methodologie en gevalsstudie “barometer van de voedselveiligheid » (dossier Sci Com 2009/09).

Advies 09-2011 van het Wetenschappelijk Comité van 26 september 2011. Ontwikkeling van een barometer van de dierengezondheid (dossier Sci Com 2009/09 bis).

Advies 10-2011 van het Wetenschappelijk Comité van 26 september 2011. Ontwikkeling van een barometer van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) (dossier Sci Com 2009/09 ter).

Advies 11-2012 van het Wetenschappelijk Comité van 4 mei 2012. Wegingsfactoren voor de indicatoren van de barometer van de voedselveiligheid, van de dierengezondheid en van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) (dossier Sci Com 2012/03 – eigen initiatief).

Measuring Food Safety - Development of a tool for a general measure for food safety (PDF) : op het international symposium 'Measuring Food Safety and comparing self checking systems' (17/11/2010) gegeven uiteenzetting.

Measuring the safety of the food chain in Belgium: development of a barometer : Baert K., Van Huffel X., Wilmart O., Jacxsens L., Berkvens D., Diricks H., Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food Research International, May 2011, 44:4, 940-950.
Kunnen nog andere aspecten van de veiligheid van de voedselketen worden gemeten ?

Naast de plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) werden ook een dierengezondheidsbarometer en een voedselveiligheidsbarometer ontwikkeld.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.09.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet