Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Plantengezondheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) 
 
Meten van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie)
Resultaten
F.A.Q.
Resultaten

 

Er werden voor alle 13 plantengezondheidsindicatoren (fytosanitaire situatie) gegevens verzameld vanaf 2007 en het verschilpercentage tussen de resultaten van twee opeenvolgende jaren werd berekend. Rekening houdend met het betrekkelijke belang van elke indicator is het zo dat het gemiddelde van die verschilpercentages de waarde van de barometer weergeeft die een weerspiegeling is van de toestand van de plantengezondheid.


- Evolutie


- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2008
- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2009
- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2010
- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2011

- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2012

- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2013
- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2014
- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2015

- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2016

- Resultaten Plantengezondheidsbarometer 2017

 


EVOLUTIE
Ten aanzien van 2007 vertoont de plantengezondheidsbarometer een duidelijk positieve tendens. Deze tendens kan hoofdzakelijk worden verklaard door de gunstige evolutie van de indicatoren met betrekking tot de autocontrole op het niveau van de plantaardige productie.
Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2008In vergelijking met 2007 steeg de plantengezondheidsbarometer in 2008 met + 37,4 % als gevolg van het grotere aantal bij het FAVV binnengekomen meldingen van plantenziekten en schadelijke organismen en dus van een grotere waakzaamheid bij de operatoren. De indicatoren voor autocontrole en pospiviroïden zijn eveneens gestegen. Onderstaande figuur geeft gedetailleerd het procentuele verloop weer van elke indicator in 2008 ten aanzien van 2007.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2007-2008.
(schaal –50% tot +400%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2009In vergelijking met 2008 steeg de plantengezondheidsbarometer in 2009 met + 2,8 % wat vooral moet worden toegeschreven aan de stijging van de indicator voor autocontrole. Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld van de evolutie in percent van elke indicator in 2009 in vergelijking met 2008.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2008-2009.
(schaal –80% tot +100%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2010In vergelijking met 2009 steeg de plantengezondheidsbarometer in 2010 met + 4,9 % als gevolg van de stijging van de indicatoren voor autocontrole en voor Phytophthora ramorum (plotse eikensterfte). Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld van de evolutie in percent van elke indicator in 2010 in vergelijking met 2009.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2009-2010.
(schaal –30% tot +60%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2011In vergelijking met 2010 daalde de plantengezondheidsbarometer in 2011 met - 2,0 % als gevolg van de daling van het aantal bij het FAVV binnengekomen meldingen van plantenziekten en schadelijke organismen : sinds 2010 moeten bij het FAVV geregistreerde operatoren die gepaste bestrijdingsmaatregelen treffen en daarvan melding maken in hun register over de aanwezigheid van schadelijke organismen de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora) niet langer melden. Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld van de evolutie in percent van elke indicator in 2011 in vergelijking met 2010.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2010-2011.
(schaal –60% tot +20%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2012Tussen 2007 en 2010 vertoonde de barometer van de plantengezondheid een positieve trend. Sinds 2011 is de trend echter negatief. Wellicht heeft dit te maken met de uitzonderlijke weersomstandigheden waaraan in het bijzonder de plantaardige sector is blootgesteld geweest in 2011 (uitzonderlijk warm jaar) en 2012 (uitzonderlijk stormachtig en vochtig jaar). In 2012 daalde de barometer van de plantengezondheid verder met – 5,8 %. Dit is voornamelijk het gevolg van een daling van het aantal meldingen die het Agentschap ontving over plantenziekten en schadelijke organismen, van een toename van de vastgestelde gereglementeerde schadelijke organismen en van een afname van de conformiteit van de fytosanitaire controles bij de invoer. Daartegenover staat een gunstige evolutie van het percentage conforme resultaten voor pospiviroïden. Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld van de evolutie in percent van elke indicator in 2012 in vergelijking met 2011.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2011-2012.
(schaal –30% tot +10%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten

 


Naar bovenPLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2013Tussen 2012 en 2013 is de barometer van de plantengezondheid gestegen met + 5,8 %. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties van het jaarlijkse percentage van sleutelactiviteiten uitgeoefend met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem, het aantal gunstige fytosanitaire inspecties (fysieke controles), het percentage gereglementeerde schadelijke organismen waarvoor ten minste één positief monster per jaar wordt aangetroffen ten opzichte van het totale aantal gereglementeerde schadelijke organismen en het percentage conforme resultaten voor pospiviroïden. Daarentegen werden ongunstige resultaten vastgesteld op het vlak van de fytosanitaire controles bij de import en het percentage conforme resultaten voor de plotse eikensterfte (Phytophthora ramorum). Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld weer van de evolutie van elke indicator.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2012-2013.
(schaal –15% tot +35%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven


PLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2014Tussen 2013 en 2014 is de barometer van de plantengezondheid gestegen met + 11,3 %. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties van de indicatoren met betrekking tot de melding van plantenziekten en schadelijke organismen, en het jaarlijkse percentage van sleutelactiviteiten uitgeoefend met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem. Daarentegen werden ongunstige resultaten vastgesteld voor de indicatoren met betrekking tot het percentage gereglementeerde schadelijke organismen waarvoor ten minste één positief monster per jaar wordt aangetroffen ten opzichte van het totale aantal gereglementeerde schadelijke organismen, en de fytosanitaire controles bij de import. Onderstaande figuur geeft een gedetailleerd beeld weer van de evolutie van elke indicator.


Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2013-2014.
(schaal –20% tot +160%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven


PLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2015Tussen 2014 en 2015 nam de plantengezonheidsbarometer met - 3,8% af. De belangrijkste oorzaak is een ongunstige ontwikkeling van de indicator met betrekking tot meldingen (wat geïnterpreteerd wordt als een lagere waakzaamheid van de operatoren). Tegelijkertijd werd er een positieve trend waargenomen op het niveau van de indicator gerelateerd aan de fytosanitaire controles bij de invoer.

Er wordt eveneens opgemerkt dat de indicator met betrekking tot de controle van maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) niet langer opgenomen is in de berekening van de barometer. Dit schadelijk organisme wordt sinds 2014 namelijk niet meer beschouwd als een quarantaine-organisme in de EU. Bijgevolg werd de FAVV monitoring van dit insect vanaf 2015 stopgezet.Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2014-2015.
(schaal –70% tot +20%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven


PLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2016Tussen 2015 en 2016 is de plantengezondheidsbarometer gestegen met + 18,9 %. De belangrijkste oorzaak is de zeer gunstige evolutie van de indicator met betrekking tot de meldingen ten aanzien van de detectie van plantenziektes en schadelijke organismen (geïnterpreteerd als een betere waakzaamheid). Er dient te worden opgemerkt dat de meerderheid van de ontvangen meldingen voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek. Gelijktijdig wordt ook een ongunstige evolutie vastgesteld op het niveau van de indicator met betrekking tot de fytosanitaire controles bij de invoer, alsook op het niveau van de indicator met betrekking tot Phytophthora ramorum (plotse eikensterfte).

Er dient ook te worden opgemerkt dat voortaan geen rekening meer wordt gehouden met de indicator met betrekking tot de fytosanitaire inspecties (fysieke controles) bij de berekening van de barometer na de wijziging van het systeem voor de evaluatie van de checklists gebruikt in het kader van die inspecties. Ter herinnering: sinds 2015 wordt er ook geen rekening meer gehouden met de indicator met betrekking tot de controle op de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte).Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2015-2016
(schaal –50% tot +250%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven


PLANTENGEZONDHEIDSBAROMETER 2017Tussen 2016 en 2017 nam de plantengezondheidsbarometer met - 5,0% af. De belangrijkste oorzaak is de ongunstige evolutie van de indicator met betrekking tot de meldingen van plantenziektes en schadelijke organismen (geïnterpreteerd als een lagere waakzaamheid). Gelijktijdig wordt een gunstige evolutie vastgesteld van de indicatoren met betrekking tot Phytophthora ramorum (plotse eikensterfte), de fytosanitaire controles bij de invoer en de fytosanitaire inspecties (traceerbaarheid).

Ter herinnering: sinds 2015 en 2016 wordt er, bij de berekening van de barometer, respectievelijk geen rekening meer gehouden met indicatoren met betrekking tot de controle op de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) en met de fytosanitaire inspecties (fysieke controles).

 Figuur - Visuele voorstelling van de plantengezondheidsbarometer 2016-2017
(schaal –100% tot +40%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet