Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Voedselveiligheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De voedselveiligheidsbarometer 
 
Meten van de voedselveiligheid
Resultaten
F.A.Q.
F.A.Q.

 

De voedselveiligheidsbarometer werd voor het eerst voorgesteld op het internationaal symposium "Measuring Food Safety and comparing self checking systems" georganiseerd door het FAVV te Brussel op 17 november 2010.
De barometer geeft aan dat de voedselveiligheid er in ons land op vooruitgaat: + 0,1 % tussen 2007 en 2008, + 11,3 % tussen 2008 en 2009, + 3,7 tussen 2009 en 2010 en +1,3% tussen 2010 en 2011.Wat is de voedselveiligheidsbarometer ?

De voedselveiligheidsbarometer is een meetinstrument ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV dat toelaat, op jaarbasis, een algemeen beeld te krijgen van de voedselveiligheid in ons land en dit in vergelijking met een voorgaand jaar. Het is een uniek meetinstrument voor het meten en opvolgen van de globale voedselveiligheid binnen België en het is een primeur voor Europa.Wat meet de voedselveiligheidsbarometer ?

De voedselveiligheidsbarometer meet de evolutie van de toestand van de voedselveiligheid gedurende een bepaald jaar en dit hoofdzakelijk op basis van de resultaten van de controle activiteiten van het FAVV.Waaruit bestaat de voedselveiligheidsbarometer ?

De voedselveiligheidsbarometer bestaat uit een korf van 30 voedselveiligheidsindicatoren die de volledige voedselketen omvatten: van toeleveranciers tot consument. Zowel controles op producten (op aanwezigheid van chemische en biologische gevaren) als controles op processen (inspecties en audits) zijn opgenomen in de korf. Ook de preventieve aanpak (autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid) en de gezondheidstoestand van de mens zitten vervat in de barometer.Heeft ieder voedselveiligheidsindicator evenveel impact op de globale waarde van de barometer ?

De indicatoren werden gewogen door verschillende stakeholders en experts van de voedselketen. Zij beoordeelden het relatief belang van de individuele voedselveiligheidsindicatoren in de barometer. Indicatoren die te maken hebben met inspecties in de voedselketen kregen een hoger gewicht toegekend dan indicatoren die verband houden met, bijvoorbeeld, Salmonella bij vleesvarkens of leghennen.Kan uit de barometer worden afgeleid hoe hoog de voedselveiligheid is in België ?

Uit de visuele voorstelling van de barometer kan niet onmiddellijk worden afgelezen hoe hoog de absolute toestand van de voedselveiligheid is in ons land. De achterliggende cijfers geven evenwel aan dat een belangrijk aantal indicatoren zeer hoge waarden scoren (meer dan 95 % conformiteit). Dit betekent dat de voedselveiligheid in ons land zich op een hoog niveau bevindt.Waarom geeft de barometer slechts resultaten vanaf 2007 ?

Het is bijzonder moeilijk gebleken om voor alle voedselveiligheidsindicatoren betrouwbare historische gegevens terug te vinden. De planmatige en op risico-gebaseerde controle van de veiligheid van de voedselketen is een activiteit die het FAVV de laatste jaren heeft ontwikkeld en waarvan de resultaten op een systematische wijze worden bijgehouden en gerapporteerd. Het verder teruggrijpen in de tijd levert slechts gegevens op over een te klein aantal indicatoren.Waarom wordt het resultaat van de barometer uitgedrukt als een vergelijking van de toestand van een voorgaand jaar ?

Voedselveiligheid betekent in hoofdzaak dat er geen schadelijke aanwezigheid is van gevaren in de levensmiddelen. Bij gebruikelijke verwerking en consumptie zijn deze levensmiddelen dus veilig. De hoogte van dit veiligheidsniveau is echter moeilijk in absolute cijfers uit te drukken. Dit hangt ondermeer af van de normen of actielimieten die het beleid hanteert en die kunnen evolueren. Vandaar dat geopteerd werd om bij de voorstelling van de barometer steeds een vergelijking te maken met een voorgaand jaar.Waar kan er meer informatie worden gevonden over de ontwikkeling van de barometer ?

Advies 28-2010 van het Wetenschappelijk Comité waarin het concept uitgelegd wordt van de ontwikkeling van de barometer van de veiligheid van de voedselketen.


Advies 11-2012 van het Wetenschappelijk Comité waarin de wegingsfactoren worden beschreven voor de indicatoren van de barometers van de voedselveiligheid, van de dierengezondheid en van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie).

Measuring Food Safety and comparing self checking systems (PDF): presentatie gegeven ter gelegenheid van het Internationaal symposium ‘Measuring Food Safety and comparing self checking systems’ (17/11/2010).

Measuring the safety of the food chain in Belgium: development of a barometer : publicatie Baert K., Van Huffel X., Wilmart O., Jacxsens L., Berkvens D., Diricks H., Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food Research International, May 2011, 44:4, 940-950.

Measuring the perceived pressure and stakeholders' response that may impact the status of the safety of the food chain in Belgium : publicatie Baert K., Van Huffel X., Jacxsens L., Berkvens D., Diricks H., Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food Research International, August 2012, 48:1, 257-264.


Measuring Food Safety and comparing self checking systems (PDF): presentatie gegeven ter gelegenheid van het Internationaal symposium ‘Measuring Food Safety and comparing self checking systems’ (17/11/2010).Kunnen er nog andere veiligheidsaspecten in de voedselketen worden gemeten ?

Naast de voedselveiligheidsbarometer werden tevens een barometer voor de gezondheid van de dieren en een barometer voor de gezondheid van de planten ontwikkeld.

Advies 09-2011 van het Wetenschappelijk Comité waarin het concept uitgelegd wordt van de ontwikkeling van de barometer van de dierengezondheid.

Advies 10-2011 van het Wetenschappelijk Comité waarin het concept uitgelegd wordt van de ontwikkeling van de barometer van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie).

 


Is er een verband tussen de Belgische voedselveiligheidsbarometer en de Eurobarometer voor voedselgerelateerde risico’s ?

Er is geen direct verband tussen de Belgische voedselveiligheidsbarometer en de Eurobarometer voor voedselgerelateerde risico’s.
De Eurobarometer (PDF) geeft de perceptie weer van de Europese consumenten over voeding en voedselgerelateerde risico’s en zijn vertrouwen in informatiebronnen over gezonde voeding en het vermijden van risico’s in levensmiddelen. Uit de enquête is onder andere gebleken dat 56% van de Belgische consumenten akkoord gaan met de stelling dat voeding op vandaag veiliger is dan 10 jaar geleden.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet